Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kapitalistiska systemet i dödskonvulsioner - Kristen etik lösningen?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Göran Rosenberg pekar i gårdagens DN på några viktiga fakta om världsekonomin som blivit alltmer uppenbara för alla som vill lyfta blicken och se. I takt med den ökade globaliseringen av ekonomin klarar världens demokratiska regeringar inte längre att hålla det kapitalistiska systemet i schack. Vinstintresse och egoism, benägenhet att utnyttja systemet, också genom ren kriminalitet och fusk är skyhögt större drivkrafter än benägenheten till ett rättfärdigt tjänande av mänskligheten genom sin affärsverksamhet.

Vi har sett dysfunktionen på hemmaplan i det lilla formatet också. Restaurangbranschen är ett enda träsk av ekonomiskt fiffel och svartjobb. Inom många serviceyrken som frisörer och taxi anser sig många tvingade att skattefuska, eftersom det är så många som gör det att priserna dumpas och det går snart inte att leva på sådan näringsverksamhet om man är laglig, säger somliga. Det finns ett helt system av olagligheter vid sidan av den formella lagliga ekonomin. Nyss hörde vi om överenskommelser mellan leverantörer och beställare där man ställer ut fakturor med för höga belopp för att undgå skatt, något som är mycket svårt för skattemyndigheten att kontrollera.

Det kommunistiska systemet gick under i korruption och maktmissbruk. Istället kom demokratin och marknadsekonomin som det hette reglerade sig själv genom en balans mellan efterfrågan och vinstintressen. Även om systemet har sina brister heter det att det finns inget bättre att sätta istället.

Men att kapitalismen har moraliska problem är väl allderles uppenbart. Många skor sig på systemet, vi har chefernas skyhöga bonusar som man dessutom försvarar utan minsta känsla för att det utmanar vanligt folks moral och känsla för rättvisa och rimlighet. De som beslutar om nedläggningar är långt från de enskilda människornas vardag. Skatteplanering som kanske inte är olaglig, men som ändå balanserar på gränsen till det moraliska acceptabla är vanligt och försvaras av de höga herrarna. Vi hör om korruptionshärvor men där de inblandade alltid försöker slingra sig och häva att de inte gjort något olagligt. Hur länge accepterar människor att vara slavar under den nyckfulla aktiemarknaden som beskrivs som opersonlig, nyktert rationellt planerande, men bakom vilken det givetvis döljer sig människor av kött och blod som styrs av sin misstänksamhet, sin girighet och sin egoism.

Göran Rosenberg påpekar det uppenbara att systemet sedan finanskrisen 2008 och 2009 är i djup kris. I dagarna sitter EU´s finansministrar och försöker enas om vad de skall göra åt Greklands bankrutt, samtidigt som statstjänstemännen strejkar för att man vill ändra på deras lyxtillvaro med oerhört låg pensionsålder. Nordeuropa kommer i längden inte finna sig i att finansiera pensionerna för statstjänstemännen i Grekland och andra sydeoropeiska krisländer.

Marknadsekonomin har aldrig någonsin reglerat sig själv, den har fungerat tack vare att det funnits en komplex hjälpstruktur av politiska, rättsliga och kulturella institutioner och traditioner som kompenserar för den värsta egoismen och girigheten som annars skulle få fritt spelrum. Den nya situationen i och med globaliseringen är ju att varken banker eller ekonomier längre låter sig styras av pantsatta nationella regeringar, vilket ökar instabiliteten i finanssystemet och förstärker kapitalismens kris. Staternas förmåga att socialisera produktionens frukter är kraftigt försvagade. Storföretag, banker och förslagna individer som förstår att utnyttja systemet håller regeringarna som gisslan och ser till att de i global omfattning kan tillägna sig produktionens frukter. (Vad hände förresten med alla dessa miljarder som skickats från USA till Irak för landets uppbyggnad efter kriget?)

Vi har sett finansbubbla efter finansbubbla spricka, alltid lika överraskande för det ekonomiska systemets aktörer, finansmäklare och aktiehandlare som tycks vara helt inne i ekorrhjulet och endast ser så långt näsan räcker, eller vill inte se därför att de är beroende av att hjulen fortsätter att snurra. Betraktar man det hela nyktert och utan skygglappar så kan man inte undgå att ana att hela systemet befinner sig i gungning. Jag tror att vi inom kort kommer att få se konvulsioner och kriser av aldrig skådat slag.

Göran Rosenberg lyfter fram Marx som en tänkare i tiden som ger honom rätt i analysen av kapitalismen. Problemet är att Marx lösning, proletariatets diktatur och kommunismen inte visade sig hålla. Arma värld, vad skall komma istället?

Sett ur ett annat perspektiv skulle vi kunna säga att problemet är synden och människans egoism och girighet. Om världens ledare kunde vara så pass lite korrumperade och så prestigelösa att man kunde enas om och hjälpas åt att upprätthålla ett minimum av globala regler för världsekonomin samtidigt som en majoritet av näringslivets aktörer i stort och smått kunde tillämpa en god kristen etik med den katolska socialläran som grund och se sin verksamhet inte bara ur girighetsperspektiv, utan att man genom sitt arbete bidrar till allas välstånd och ett ansvarsfullt uppbyggandet av civilisationen, så skulle det kanske klara sig hjälpligt. Det är ju sådana saker vi kristna alltid lyfter fram i våra förböner då vi firar gudstjänst. Men detta är kanske en utopi anser många.

Jag tror i alla fall det är realistiskt att räkna med det kristendomen kallar synden som en faktor då vi betraktar utsikterna att bygga en stabilitet i samhället. Synden är ett mycket positivt och konstruktivt begrepp eftersom det fokuserar på vårt behov av omvändelse. Ett fungerande samhälle kräver att tillräckligt många människor bestämmer sig för att agera rättfärdigt och etiskt och se till det allmänna bästa. Och då menar jag på allvar, faktiska beslut i varje människas hjärta som får praktiska konsekvenser, inte floskulösa löften från politiker som förlorar allt värde efter nästa val.

Som av en händelserna är läsningarna i mässan just nu från 2 Korintierbrevet där det beskrivs hur församlingarna i Makedonien hjälper och stödjer dem som behöver även ekonomiskt. Och om de första kristna läser vi i Apg:

De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt.
De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov. (Apg 2:44-45:)


Posted 2011-6-15 8:10 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren