Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

juni 2011 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Kristi kropps och blods högtid

  Stockholm, Södermalm 2011-06-25. Fler bilder här.
 • Då: David av Munktorp döpte. Idag: Handlingsplaner men inget händer.

  Igår firade vi David av Munktorp (död 1082), Västmanlands apostel. Han tillhör den skara som tillsammans med S:t Eskil (vars namn går igen i Eskilstuna) och S:t Botvid (jfr Botkyrka) sändes ut av biskop Sigfrid i Växjö att predika evangeliet i Mälardalen. David byggde en kyrka i Munktorp i Västmanland och nämns som den förste biskopen av Västerås. Ryktet om S:t David var så grundmurat att Biskop Birger Magnusson 1463 begärde...
 • Midsommar i Sverige

  Härlig midsommarmorgon, ser att Norrlandskusten får regn, men här i Mälardalen är det fint. Frukost i trädgården. Blå himmel, tunna vita molnslöjor. Stillheten understruken av fåglarnas sång blandas med civilisationens ljud som det avlägsna bruset av trafiken på Enskedevägen och ett flygplan halvt dolt bakom en molnslöja som skall gå ner för landning på Arlanda. Daggdropparna på ligusterhäcken...
 • Sir Thomas More: Modet att lyda Gud mer än människor.

  Ibland bjuder oss vårt samvete att göra något eller vägra förneka något trots att det vållar oss stort obehag, fara eller t.o.m. kostar oss livet. 22 juni firar kyrkan Sir Thomas More och kardinalen och biskopen av Rochester John Fisher som båda avrättades genom halshuggning år 1535 för att de vägrade att sätta lydnaden mot Henrik VIII framför lydnaden mot Gud. Biskop Fisher vägrade att acceptera kung Henrik som överhuvud...
 • Andens dop och konfirmationen.

  Anders Gerdmar, teol dr i Nya Testamentets exegetik och forskare i Uppsala skriver på sin blogg om konfirmationen och dopet i den helige Ande . Dopet i den helige Ande är ett uttryckssätt som används i Apostlagärningarna och vars betydelse kommit att återaktualiseras genom den pingstkarismatiska förnyelseströmmen som började under första delen av förra seklet (Pingströrelsen och Karismatiska förnyelseströmmar i de gamla kyrkorna...
 • Hur intressant är tro i allmänhet?

  Broderskapsrörelsen har bytt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet för att man vill bredda sig och inte omfatta bara kristna, utan också socialdemokratiska troende av andra inriktningar. Josef Bengtson ställer en relevant fråga på sin blogg : " Men hur intressant är tro i allmänhet?", och svarar: "Ungefär lika intressant som politik i allmänhet, det vill säga inte alls!" Jag håller med. Man kan då...
 • Saliga de som hungrar...

  Sista nummret av Pilgrim, tidskriften som ges ut av Föreningen Johannesakademin , Bjärka-Säby med Peter Halldorf som ansvarig utgivare, kom i dagarna. Tidskriften är som en andlig oas. Man har varje gång mycket enkla teman som sammanfattas i ett enda ord. Detta nummer har temat HUNGER. Då avses givetvis inte bara den kroppsliga hungern, utan framförallt den andliga hunger som enligt Augustinus inte stillas förän den finner sin ro i Gud. Men det kroppsliga...
  Sorterad under:
 • Kapitalistiska systemet i dödskonvulsioner - Kristen etik lösningen?

  Göran Rosenberg pekar i gårdagens DN på några viktiga fakta om världsekonomin som blivit alltmer uppenbara för alla som vill lyfta blicken och se. I takt med den ökade globaliseringen av ekonomin klarar världens demokratiska regeringar inte längre att hålla det kapitalistiska systemet i schack. Vinstintresse och egoism, benägenhet att utnyttja systemet, också genom ren kriminalitet och fusk är skyhögt större drivkrafter...
 • Traditionsenlig eller kontextuell teologi?

  Prästen Håkan Sandvik (Svenska kyrkan) hävdade i intervjuserien om ekumenik i Katolskt Magasin att vattendelaren inom kristenheten när det gäller olika grundläggande synsätt är medvetenheten om traditionens betydelse. ” Jag har kunnat finna en större medvetenhet om traditionen inom Livets Ord än inom liberala krafter inom Svenska kyrkan ", sade han bl.a. Detta förundrade en av skribenterna på Katolsk Visions blogg som ställde...
 • Bön för Sverige och pingstförberedelse.

  Det verkar vara en allmän mobilisering för bön för vårt land som samlar fler och fler kristna från alla håll. Ivern att be känner inte av några samfundsgränser. Jesusmanifestationen samlade 18.000 personer i Kungsträdgården, och på Nationaldagen 6 juni var det dags igen. Sverigebönen är ett initiativ som får större och större anslutning varje år och stöds av många kyrkoledare . På över 100 platser från Malmö i söder till Karesuando i norr samlades kristna för att be. Intentionen är att vi ber för...
 • Strömmar av levande vatten...

  Läsningar Pingstnovenan dag 4: Rom 5:1—8 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. - Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet...
  Sorterad under:
 • Samvetet en instans som lyssnar in vad som är sant och gott.

  Påven har varit i Kroatien i helgen. Där talade han bl.a. om samvetet och att det är viktigt för Europa att lyfta fram samvetet som något att ta på allvar och lyfta fram. I det moderna tänkandet reduceras ofta samvetet till det subjektivas sfär tillsammans med religion och moral. Om vi fortsätter på det sättet " finns ingen utväg för det västerländska samhällets kris, och Europa riskerar kollaps ", sade han till representanter för olika delar av samhället i Zagreb den 4 juni . Men, fortsatte påven...
 • Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord.

  Läsningar Pingstnovenan dag 3: Apg 10:34—44 Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord. Petrus tog till orda: "Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus - han är allas herre....
  Sorterad under:
 • Apostlarna lade sina händer på dem och de fick helig Ande

  Läsningar Pingstnovenan dag 2: Mark 1:9-11: Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde." Apg 8:14-17: Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes...
 • PENTECOST OF THE NATIONS 2011: Be om en förvandlad värld!

  Tänk dig vad som kunde hända om " oavbrutna och brinnande böner " får stiga upp till Fadern från jordens alla tidszoner under 9 dagar. (saliga Elena Guerra) Tänk dig vad som kunde hända om vi vittnade om den helige Andes kraft i alla delar av världen under Pingsten. Tänk dig vad som kunde hända om vi var förenade i bön och gudstjänstfirande för ett förnyat utgjutande av den helige Ande i hela världen. Föreställ dig en förvandlad värld! PENTECOST OF THE NATIONS: I den andan inbjuder ICCRS Karismatiska...
1 2 Next >
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren