Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Johannes Paulus II saligförklaring 1 maj
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

1 maj saligförklaras den förre påven Johannes Paulus II i Rom. Miljontals pilgrimer kommer att vara där och det följs på TV och internet över hela jorden. TV2 Sverige direktsänder också 10.45-13.00.  Nästa dag, måndag 2 maj hålls en tacksägelsemässa i Katolska domkyrkan med biskop Anders Arborelius.

En saligförklaring vill lyfta fram trons djup hos en viss person och genom denna person bjuda in fler människor till ett helgjutet kristet liv. Det gäller i hög grad Johannes Paulus II, hans liv och pontifikat, han var ett tydligt tecken som betydde mycket, inte bara för katoliker, utan också för människor med olika bakgrund och trosbekännelser. Redan på hans begravning var det några som ropade "Helgon direkt!". Det är ovanligt att en saligförklaringsprocess (första steget i helgonförklaringsprocessen) inleds så kort tid efter en persons död, och att man inte väntat längre i detta fall säger något om att Johannes Paulus II´s storhet. Läs mera om bakgrunden på Stockholms katolska stifts hemsida.

 

1989 besökte Johannes Paulus II Sverige. (Fler bilder på Stockholms Katolska stiftts hemsida)

Följ saligförklaringen på EWTN 

Mera om saligförklaringsprocessen på EWTN

Reportage i Dagen


Posted 2011-4-29 7:21 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren