Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Långfredagen i Stockholm
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det händer i flera städer att man har ekumeniska korsvandringar på Långfredagen. Så också i Stockholm. Sedan flera år vandrar vi i Stockholms city, initiativet till detta togs från S:ta Clara och prästen Carl Erik Sahlberg, nu direktor för S:ta Clara kyrkas vänner, en fristående EFS-gemenskap inom Svenska kyrkan. Nedan kan ni se några bilder från korsvandringen, de talar för sig själv. Meningen med korsvandringen är att komma ihåg och högtidlighålla minnet av Jesu död på korset till försoning för mänsklighetens synder, men också att komma samman i bön för olika delar av det svenska samhället. På Slottsbacken utanför Storkyrkan bad vi för kristenheten i Sverige, Vid Rosenbad bad vi för riksdag och regering o.s.v. Att korset finns med mitt i det svenska samhället och att vi kristna håller förbön för vårt land känns viktigt. Vi tror att bön verkligen kan förvandla. Ett sekulärt samhälle, men där kyrkan självklart är en viktig del i mångfalden. Slutligen har korsvandringen också en evangeliserande funktion. Människor ser vad som händer, det väcker frågor och intresse. Senare på eftermiddagen var det öppet hus i Sankta Clara kyrka och man visade filmen Passion of the Christ, därefter bön.

 

 S:ta Clara är verkligen ekumeniska, de samarbetar gärna med oss katoliker, tex. de nu pågående Liv i Anden-seminarierna, och på långfredagskvällen var det pingstkyrkan Hillsong Stockholm som höll gudstjänst med nattvard i den ärevördiga klosterkyrkan, som ju en gång var en del i ett kloster för S:ta Clara-systrar. Clara var syster till Franciskus. Hillsong startade i Australien och har sedan som ett av de nya karismatiska fria samfunden spridit sig över världen. Karakteristiskt för dessa är att de utnyttjar den infrastruktur som finns i samhället, de har inga egna påkostade kyrkobyggnader, firar gudstjänster i Folketshus-lokaler, idrottsarenor etc. Hillsong Stockholm firar gudstjänst i danslokalen Göta källare vid Medborgarplatsen kl 11.00 varje söndag, samtidigt som högmässan i Katolska domkyrkan.

    

   

Själv gick jag till långfredagens liturgi i Katolska domkyrkan kl 15.00. Det känns viktigt att liturgin denna dag får hållas stram, avklädd, lidandet och bedrövelsen över Jesu död måste få stå i centrum. Katolska kyrkans liturgi är verkligen inriktad på att gestalta detta. Det finns inga ord denna dag. Vi är förstummade av vad man gjort med vår Herre Jesus Kristus. Liturgin inleds i tystnad med att biskopen lägger sig raklång med ansiktet nedåt framför altaret. Det kändes som en välbehövlig kontrast till den stämning som var i den ekumeniska korsvägsvandringen som var ganska löst sammanhållen och jag skulle önskat mera tystnad och mera sånger och psalmer som understryker dagens karaktär framför de vanliga mera glada lovsångerna som spontant togs upp i tåget. Visserligen skymtar redan uppståndelsens seger fram bortom korset, men det är ändå viktigt att ibland kunna renodla olika aspekter av vår tro. Därför är det så fint med kyrkoåret.

Här är en länk till p Raniero Canatalmessas predikan på långfredagen. nedan YouTube-klipp från den ekumeniska korsvandringen samt liturgin i Katolska domkyrkan:

 


Posted 2011-4-23 8:50 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren