Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Abortdebatten, uppsummering
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Sedan jag skrev mitt förra inlägg har en del hunnit hända. De båda filosoferna vars ursprungliga inlägg lämnade mycket övrigt att önska kom med en replik på statsvetare Marcus Ohlströms välgenomtänkta kritik. Deras replik höll en mycket bättre standard och behövdes som klarläggande och komplement av av deras första artikel.

Regeringen genom Nyamko Sabuni har tagit RFSU i handen och skrivit ett debattinlägg tillsammans med Åsa Regnér för att återställa ordningen och gjuta olja på vågorna efter att de två filosoferna vågat bryta abortfrågans etiska tabubeläggning. Man uttrtyckte oro över "abortfientliga krafter" i Europa och upprepade det gamla mantrat att det aldrig är acceptabelt att begränsa kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, som om det vore det debatten handlar om. Den etiska frågan tar de inte upp.

Betydligt intressantare är Katolsk observatörs blogg Nytt och noterat som kommenterar debatten i ett inlägg rubricerat Modernitetens slaktoffer. Jag citerar:

"Att lagstiftningen är föråldrad, därom råder ingen tvekan... Lagen är en sak. Men det finns också en hantering, och det är den som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Dagligen avbryts mer än etthundra graviditeter utan föregående prövning, utan samtal eller ens en liten fråga om orsaken till detta beslut. Inga alternativ presenteras och ingen frågar efter vem mannen är, som kunde bli far till ett barn inom mindre än ett år. Ingen frågar sig eller följer upp hur den ofta unga kvinnan kommer att känna sig senare i livet...

Men om detta undervisas det inte i skolorna. Däremot görs miljonsatsningar på "sexualundervisning" för minderåriga, där abort framställs som en rättighet, ett enkelt ingrepp och något som under inga villkor får ifrågasättas. Då kan nämligen kvinnan - varför inte mannen, undrar man? - riskeras att skuldbeläggas.

Man ser också tydligt att abortfrågan av någon outgrundlig anledning gjorts till en politisk fråga. Det är nästan alltid vänsterpolitiker - de som annars hävdar att de försvarar de svaga i samhället - som först rusar ut att angripa "abortmotståndare" (detta är ett invektiv alltså), även om passiviteten när det gäller att få ner aborttalen är utbredd i alla politiska läger, inte minst kristdemokraterna...

Man kan inte undgå att se den stora dagliga tragedin som utspelar sig på våra abortkliniker. Det värsta är att all vetenskaplighet just i detta sammanhang verkar som bortblåst. Fakta förtigs, lagen får inte röras, hanteringen får pågå på de inrättningar som finns för att bota sjuka och rädda liv. Detta trots ett helt annat utgångsläge när det gäller kunskaper än under till exempel medeltiden, då fosterfördrivning var förbjuden i lag. Unga kvinnor, och deras barn, offras på aborträttens altare."

Att lagstiftningen är omodern och inkonsekvent stämmer verkligen. Den är även inkonsekvent i förhållande till annan lagstiftning. T.ex. finns ett rätsskydd för fostret i förhållande till moderns alkohol- eller drogmissbruk, liknande lagstiftning finns också ang arbetsmiljö. Också i samband med arvskifte tillerkänns fostret rättigheter. Det är bara när det gäller den  grundläggande rätten till liv som fostret saknar skydd. Detta är en inkonsekvens som borde vara mera besvärande än den är. Det är hög tid att detta lyfts upp i ljuset utan tillrättavisande pekpinnar från Nyamko Sabuni, Ylva Johansson eller Åsa Regnér.


Posted 2011-4-23 20:24 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren