Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Utstående frågor i abortdebatten
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

De två forskarnas debattartikel om abortlagen i DN var ingen höjdare ur filosofisk synvinkel, och de konkreta förslagen till ändring av abortlagen också ganska ogenomtänkta. Bra dock att vi fått en ny abortdebatt som förhoppningsvis sträcker sig längre än till att återupprepa gamla argument. Jag hade först svårt att sätta fingret på problemet med forskarnas artikel, förutom de rent filosofiska bristerna som statsvetaren Marcus Ohlström kommenterar i en replik, så känns den ovanligt steril, varken varm eller kall. Empatilösa kallar Malin Lernfelt filosoferna i en ledarartikeln i GP.
Empatilösa för kvinnorna menar Malin, men jag vill tillägga också utan empati för människovärdet och det sätt aborter kränker detsamma.  Vad författarna själva tycker får man inte riktigt grepp om. Det hela tycks reducerat till ett teknokratiskt problem. Bloggen Badlands hyena tycker jag träffar huvudet på spiken:

"Gratulerar, herrar filosofer, ni har filosoferat er fram till en allianspolitisk slutsats! Helt anpassad till marknaden och dagens övergripande filosofi för människan och samhället... Ni är varken för abort eller mot abort – ni har alltså ingen åsikt utom att den ska marknadsanpassas. Marknaden erbjuder nu lösningar på alla moralfilosofiska problem. Filosofen behöver i praktiken inte ens vara medveten om det själv hur marknadsfilosofin påverkar tänkandet och han kommer fram till till synes nya idéer. Vi ser nu fram emot fler spetsfundigheter från Espinoza och Peterson. Till exempel vill jag gärna se en hypotes om att moralfilosofin kommit fram till att lagstadgad betald semester bör moderniseras (avskaffas)."

Som jag ser det finns det två stora utstående frågor i abortdebatten. Den ena är som jag tidigare påpekat det massiva förnekandet av den etiska konflikten kring massaborterna i västerlandet vilket framstår som ett stort självbedrägeri (se också humanistbloggen). Det andra är problemet med skadeverkningar och lidande som illegala aborter i framförallt fattiga länder åstadkommer. Abortmotståndare som inte ser detta utan bara hänvisar till moralen sticker huvudet i sanden och framstår ibland som minst lika förnekande. En som sett detta problem från den praktiska sidan och lidelsefullt försökt göra oss uppmärksamma på detta är läkaren och gynekologen Staffan Bergström som genom många års tjänst i u-land har stor insikt i den praktiska verklighet han talar om. Han intervjuas av Christer Sturmark i humanisternas nya tidskrift SANS, en tidskrift som jag tror kan bli riktigt bra om man fortsätter att hålla sig till förnuft och sans som namnet antyder och inte inskränker sig till att driva en ateistideologisk propaganda.

Problemet med illegala osäkra aborter i u-länderna och de skador och lidande det åstadkommer är i sig en realitet som kräver vårtr etiska engagemang oberoende av hur vi ser på abortens etik. Staffan Bergströms ställningstagande är att han inte stillatigande kan se på, utan han måste agera för att avhjälpa problemet. Han menar att det är bättre att tillhandahålla säkra aborter och utbilda människor i hur det går till än att inte göra någonting. - Ett resonemang som liknar filosofin att dela ut rena sprutor till narkomaner. I båda fall handlar det om företelser som faktiskt finns till och som vi inte kan eliminera: Att kvinnor befinner sig i omständigheter som gör att de väljer att göra abort och att människor knarkar. Kan vi inte ta bort grundproblemet, låt oss åtminstone minska skadeverkningarna så långt det är möjligt. En möjlig ståndpunkt som man måste ha respekt för. Skada bara att det blivit så stor polarisering mellan den humanitära inriktning Bergström företräder och den livsetiska inriktning Kyrkan företräder. Det borde vara möjligt att samarbeta, - för människovärdet, för humanitär hjälp, för livets etik. Jag vet också att det finns många kloka katolska hjälparbetare i u-länderna som har stor insikt i problematiken.


Posted 2011-4-19 16:20 by Bengt Malmgren
Sorterad under: ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren