Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Varför förklarar Erik Helmerson krig mot Katolska kyrkan?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I en ledarkrönika i DN idag skriver EH att om påven skulle komma till Sverige skulle "proteststormen varit så stark att planet haft svårt att landa". Nu finns det ju många katoliker i Sverige, närmare bestämt 96.990 registrerade, därutöver ett stort antal icke registrerade i församlingar, så den reella siffran är nog någonstans mellan etthundra- och tvåhundratusen. Det finns 43 katolska församlingar, 158 präster och 187 ordenssystrar. Därtill finns ett stort antal andra kristna som delar Katolska kyrkans värderingar. Här finns ledaren för Katolska kyrkan i Sverige, biskop Anders Arborelius som är lojal med påven och delaktig i det globala biskopskollegium som påven är ledare för, och här finns det påvliga sändebudet, Vatikanens ambassadör i de nordiska länderna ärkebiskop Emil Paul Tscherrig.

Är det meningen att alla dessa också skall huka sig och känna vinddraget av proteststormen? Visst, det är högt i tak i Katolska kyrkan, vi katoliker kan tycka att våra ledare sköter sig bra eller dåligt, så skall det vara, men vi står ändå bakom påven och delar samma grundläggande katolska tro, och det går inte att onyanserat angripa påven och tro att det inte också berör katolikerna i Sverige.

Anledningen till Helmersons utfall är egentligen Dalai lamas blixtvisit i Sverige i dagarna och hans förundran att hans besök inte väcker mera protester, utan att han tvärtom blir hyllad av många kändisar. Han är nämligen precis som Katolska kyrkan emot aborter och omfattar samma naturrättsliga syn på äktenskapet som katolska kyrkan, nämligen att det är mellan man och kvinna. Därmed är han enligt Helmerson - underförstått precis som påven och Katolska kyrkan - "gayfinede och abortmotståndare". Tänk att det gått så långt i Sverige att man bara behöver nämna begreppet "abortmotståndare" och räknar med att det i sig har en negativ klang. En abortmotståndare är underförstått inskränkt och människosläktets fiende. Men i själva verket borde vi alla vara abortmotståndare. Det har alltid varit en hörssten i den katolska socialläran, att det går inte att isolera de livsetiska frågorna från de sociala frågorna om alla människors lika värde och social rättvisa. Om man på ett område är för liv och utveckling och respekt för människan, men på ett annat område motarbetar samma sak, så haltar det. Att blunda för massaborternas etiska dimension är ett av vår tids stora självbedrägerier. Tack och lov att Katolska kyrkan och andra kristna med henne finns som en annorlunda ropande röst här.

Angående gayfientligheten får Dalai lama och hans anhängare i Sverige förklara sig själva. Katolska kyrkan är inte gayfientlig. Tvärtom är och har grundläggande kristna värderingar varit av fundamental vikt för utveckling av demokratiska rättigheter och alla människors lika värde oberoende av hudfärg, kön, sexuell läggning etc. Detta står Katolska kyrkan starkt upp för. När Helmerson talar om en massiv proteststorm mot påven är han knappast företrädare för svenskarna i allmänhet, inte heller för gruppen homosexuella, utan mera för politiska intressegrupper som tjänar på att upprätthålla en aggressiv attityd gentemot Katolska kyrkan.

Om påven skulle komma till Sverige tror jag visst det skulle bli protester, men kanske inte så massiva som Helmerson försöker måla upp. Jag tror det skulle bli som vid hans besök i Storbritannien förra året: Visserligen protester ledda av en allians av ateist- och gayaktivister, men när man väl får känna påven på nära håll som britterna fick, också attityder av respekt och hyllning vilket mångdubbelt överskuggade protesterna. Premiärminister David Cameron sammanfattade britternas positiva intryck av påven vid avskedetpå Birminghams flygplats. (Fast i svenska media var det mest protesterna man rapporterade om).

Sedan håller jag med Erik Helmerson i hans undran över hur det förhåller sig med Dalai lamas svenska anhängare: Är det ett flummigt svärmeri, eller delar man också Dalai lamas syn på abort, sexualitet och är beredd att stå för detta, och för den delen också de mer occulta inslagen som t.ex. nedgrävning av fredsvaser på olika ställen i Sverige.

DN Expressen SvD


Posted 2011-4-15 8:54 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren