Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dialogen Pingst - Katolska kyrkan har gamla anor
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Sedan 2003 pågår en officiell dialog mellan Pingst och katolska kyrkan i Sverige. Inga högljudda protester mot denna dialog har hörts tidigare, men när det nu blir känt att dialgo-gruppen skall göra en studieresa till Rom hörs plötsligt protester här och där i insändare och på bloggar.

   

Pastor Sten-Gunnar Hedin,en av deltagarna från Pingst-sidan skriver en mycket bra artikel i Dagen idag där han bemöter kritiken och förklarar förutsättningarna för dialogen. Sten-Gunnar gör på ett förtjänstfullt sätt distinktionen mellan dialog och diskussion. Han skriver:

"Till skillnad från debatter och diskussioner handlar dialog aldrig om att försöka övertyga eller övertala. Det försöker vi göra genom förkunnelse, skrifter och andra uttryckssätt. Dialogen däremot har ett enda syfte - att söka en klarare insikt i den andres ståndpunkter och förhållningssätt. Som kristna är vi av evangeliet förpliktade att möta alla människor med respekt och vördnad, oavsett vilka åsikter de har. Det gäller i synnerhet i relation till våra bröder och systrar i olika delar av kristenheten. Dialog förutsätter därför att de parter som samtalar med varandra är rotade och trygga i sin egen tro och tradition. Endast då är det möjligt att lyssna till den andre med ett öppet sinne, utan att förfalla till polemik och ängsliga försvar."

Precis så! Men kritikerna resonerar på ett sätt som om det inte behövs någon dialog - De vet tydligen redan bäst vad Katolska kyrkan är utan att behöva umgås och möta katoliker. Man hör de mest bisarra uttryck i  diskussionsforumen.

Sten-Gunnar Hedin och hans vänner inom Pingst fullföljer ju en gammal fin tradition av dialog mellan Pingst och Katolska kyrkan och andra av de äldre samfunden vars föregångare är pingstvännen David du Plessis, som jag själv mött en gång på en karismatisk konferens i Rom 1984.
När andedopet och de andliga nådegåvorna succesivt gjorde sitt intåg i de äldre protestantiska samfunden under 1960-talet fanns en djup skepsis mot detta bland pingstvännerna. Det var djupt störande för många att höra om detta utbrott av pingstförnyelse inom de traditionella kyrkorna. De betraktades ju som döda, inte kunde de ta emot den helige Ande! Än mer skeptiska var man mot att den Karismatiska förnyelsen också vann insteg i Katolska kyrkan i slutet av 1960-talet.

Pingstvännen David du Plessis ”Mr Pingst” blev den som fick vittna om äktheten i den Karismatiska förnyelsen och bli brobyggare mellan Katolska kyrkan, de äldre protestantiska samfunden och Pingströrelsen. Denna speciella brobyggartjänst var förutsagd i en profetia av Smith Wigglesworth 1936.

Från 1959 åkte David du Plessis världen runt för att förkunna detta Andens utgjutande över kristna i varje samfund på varje kontinent. Vad kristna i andra samfund nu upplever, förkunnade han, är dopet i den helige Ande, samma nåd som Herren utgöt över de första pingstvännerna på Azusa Street. Hans speciella tjänst var profetisk. Du Plessis insåg vikten av ett enhetligt uttryck för att beskriva den nåd som var gemensam för troende inom alla traditioner.

Se också mitt föredrag om den pingstkarismatiska förnyelsen och kristen enhet som jag höll på FKE´s årsmöte 22 januari i år.

Du Plessis berättar om Wigglesworthprofetian: http://www.youtube.com/watch?v=s-pB6xtWqUE


David du Plessis på bilden t.v. om påven Paul VI.

 Se också denna artikel från bloggen Hela Pingsten.


Posted 2011-4-13 16:15 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren