Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Cantalamessa: Tro som väcker förundran bär över djupa avgrunder
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

P Raniero Cantalamessa har hållit sin andra fastepredikan för påven och medlemmar i den romerska kurian. Första predikan handlade om kärleken i dess båda gestalter eros och agape. Denna fokuserade på tron som leder till sann glädje. F Cantalamessa avslutade sin första predikan med frågan: Vad skall vi göra, vad skall vi säga efter att ha hört att Gud älskar var och en av oss så mycket?

Ett första svar, säger f Cantalamessa, är att älska Gud tillbaka. Det är ju det främsta budet i lagen, och det andra: att älska dina medmänniskor så som Gud har älskat oss (jfr Matt 22:36 ff). Men innan vi kommer dit måste vi tro att det är så som Johannes skriver i sitt första brev. Efter att ha konstaterat att Gud är kärlek skriver han: "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss..." (1 Joh 4:10). Johannes kallar oss här in i en speciell form av tro: tron som låter oss förundras. Hur är det möjligt att Gud, i sin höghet och allmakt hade en önskan, inte bara att skapa oss, utan också att personligen komma till oss, dela vår mänskliga vardag och lida med oss? Hur är detta möjligt? Detta är förundrans tro, en tro som ger oss glädje. Han gick igenom hur Guds kärlek uppenbarat sig i historien:

  • Guds kärlek i Treenighetens mysterium,
  • Guds kärlek genom skapelsen,
  • Guds kärlek genom uppenbarelsen,
  • Guds kärlek genom inkarnationen,
  • Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande.

Cantalamessa anknöt till C.S Lewis och det drama som utspelas i boken Från helvetets brevskola (The Screwtape Letters) Boken handlar om hur demonerna mellan sig diskuterar hur Gud verkligen kan älska något så avskyvärt som människorna. De är säkra på att det inte kan vara så, det måste ligga en hund begraven här, en lögn. Och, konstaterar Cantalamessa, även för oss människor är det kanse något av det svåraste att tro att Guds kärklek finns till också för oss människor.

När vi rannsakar oss själva: Tror vi verkligen på detta i vårt hjärta? Om vi trodde så, så skulle allt förvandlas runtomkring oss, hela vårt liv, vi själva, saker runtomkring oss, händelser, också smärtan skulle få en ny betydelse. Den dagen skulle vi vara med honom i paradiset, för paradiset är detta: Att ta del av fullheten i Guds kärlek.

Cantalamessa beklagade att ingen, ingen av filosoferna eller religionerna, säger till människan att Gud älskar henne. Gud älskar människan först, Gud älskar människan med en kärlek som är både barmhärtig och längtansfull: med eros och agape. Vi inbjuds att göra som aposteln Paulus: Att våga se på vårt liv precis som det är, rädslorna, ledsenheten, modlösheten, komplexen, våra fysiska och moraliska brister, smärtsamma minnen som förödmjukar oss, och lyfta fram allt i ljuset av Guds kärlek:

"Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räknats som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre." (Rom 8:35-39)

Vi kan se på världen och allt som skrämmer oss. Det Paulus kallar krafter i "höjden" och i "djupet", är för oss det stora runtomkring oss, universum, och det lilla mikrokosmos, atomen. Allt kan krossa och förstöra oss, människan är svag och ensam i ett universum som är mycket mycket större än hon själv, och än farligare blir det när människan genom sina egna upptäckter släpper loss krafter hon inte kan kontrollera, såsom blivit uppenbart vid kärnkraftolyckan i Fukushima. Allt kan ifrågasättas, allt kan gå fel, säger f Cantalamessa, alla våra säkerhetssystem kan klicka, men inte att Gud älskar oss och är större än allt skapat. "Vår hjälp är i Herrens namn som har skapat himmel och jord".

Läs hela predikan i engelsk översättning här.


Posted 2011-4-2 10:17 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren