Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Paradoxen: Att lida och lyda leder till livets fullhet
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Idag är det Första söndagen i fastan enligt kyrkans liturgiska år.  Läsningar:

1 Mos 2:7-9, 3:1-7 Ps 51:3-6a, 12-14, 17 Rom 5:12-19 Matt 4:1-11

Dagens evangelietext handlar om hur Jesus frestas i öknen, den matchar den gammaltestamentliga texten om ursynden där ormen frestar människan att äta av kunskapens träd för att bli såsom Gud.

"Ormen sade: "Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont." Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt. Då öppnades deras ögon, och de såg att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna."

Jesus mötte tre frestelser i öknen: Att leva endast av bröd och det materiellt goda, att pröva Guds försyn, och frestelsen till avguderi. Jesus förblir lydig och motstår frestelserna och ger djävulen svar på tal genom att hänvisa till Guds ord. Att göra Faderns vilja var hans väg som han troget höll sig till. Adam och Eva var inte i öknen, utan i lustgården. De blev också frestade, men i motsats till Jesus föll de för frestelsen: Frukten åts, deras ögon öppnades och lustgården förlorades.

Paulus kände till båda utgångarna: Att vara trogen den gudomliga kallelsen och att falla för frestelsen:" Det goda jag vill gör jag inte, men det onda jag inte vill gör jag". I sina brev beskriver Paulus både syndens mörker och därigenom människans utsatta situation, och hoppet och härligheten som finns i frälsningen genom Jesus Kristus.

Vi har alla våra tider av öken i våra liv, och tider då vi är i lustgården och kan glädjas åt Guds skapelse och ta del av det goda den ger oss. Men var vi än befinner oss, i öknen eller lustgården utsätts vi för frestelser, och vi skulle som Jesus behöva änglar som betjänar oss och hjälper oss att bevara fokus och hålla oss på rätt väg.
 
Att fundera över: Hur är det med mitt liv? Vilka öknar och vilka lustgårdar går jag igenom? Vilka är de största frestelserna i mitt liv? Vilka val gör jag? Vilka erfarenheter gör jag av synd och Guds nåd i mitt liv? 

Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.

Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov. (Ps 51)

Eva Cronsioe reflekterar i sin krönika i Dagen i fredags också om att förstå vad Jesus gjorde för oss i öknen.

"Människan lever sitt liv i ett spänningsfyllt kraftfält, mellan det som dödar och det som ger liv. Hon slits mellan misstrons impuls att hålla hårt om sitt eget - eller modet att avstå från egna fördelar, i tillit till att skapelsens goda räcker för oss alla... "

På korset fullbordar Jesus det som skedde i öknen. Han blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Detta är det paradoxala. Lidandet och lydnaden mot Guds ord är vägen till livets fullhet.

Bön: Allsmäktige Gud, låt oss under fastans fyrtio dagar alltmer tränga in i kunskapen om Kristus, din hemlighet och helgas genom kraften i hans lidande och seger. Genom honom, Jesus Kristus din son, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

biskop Anders herdabrev för fastan  Dagens bibelläsningar dag för dag i mobilen

Betraktelser dag för dag under fastan: Ladda ner app till Ipad och Iphone: Sök på "Not by bread alone"


Posted 2011-3-13 10:28 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren