Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Mattias Gardell mäter islam och väst med olika måttstockar
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är oerhört intressant att läsa Håkan Lindgrens analys i Göteborgsposten av Mattias Gardells retorik bl.a. i boken Islamofobi som kom ut i höstas, där han hela tiden växlar perspektiv och mäter islam och väst med olika måttstockar. Han gör detta på ett demagogiskt mycket skickligt sätt, vilket får Lindgren att dra slutsatsen att Gardell verkar ha hamnat på fel fakultet, och att retorik är han rätta ämne, inte religionshistoria.

Karl Steinick som recenserade boken i SvD i höstas verkar ha kommit fram till liknande slutsatser. Han skrev: ” 'Islamofobi' innehåller inte mycket nytt och den inbjuder heller inte till något samtal kring de frågeställningar som berörs. Gardell talar om hur det förhåller sig och den som har invändningar riskerar att bli betraktad som språkrör för den islamofobiska kunskapsregimen."

 Enligt Gardells första betraktelsesätt som gäller islam ser han bara individer, enligt det andra betraktelsesättet som gäller väst ser han bara strukturer. Inget av synsätten behöver vara fel i sig, påpekar Lindgren, men felet med Gardells retorik ligger i hur han konsekvent växlar mellan dem.

- När det gäller islam är alla generaliseringar förbjuda. ”slöjan betyder inte samma sak för alla muslimska kvinnor eller i alla sammanhang”, påpekar Gardell och beskyller den som vill generalisera om vad slöjan är för islamofobi. Och muslimsk antisemitism bortförklarar Gardell med att det handlar om enskilda muslimska aktörers tolkning av koranverser och att enskilda aktörer inte är representativa.

- När det gäller väst är tvärtom alla generaliseringar helt OK, det är tillåtet att associera från medeltida fördomar om muslimer till amerikansk utrikespolitik, som om det ena var en väsentlig orsak till det andra.

Lindgren urskiljer i dessa två betraktelsesätt olika sätt att fördela skuld: "Det ena sättet, där skuld finfördelas i atomer tills den blivit omöjlig att tala om, och det andra, där skuld är smittsam, så att skulden för vad någon sagt eller gjort klibbar av sig på alla som kan förmodas sympatisera med det."

Det bästa sättet att integrera muslimska invandrare i vårt svenska samhälle vore att vi står för vårt kristna kulturarv och tar fram det bästa i den traditionen med gästfrihet och öppenhet för nästan, samtidigt som vi skaffar oss så mycket kunskap som möjligt om våra muslimska bröder och systrar så att vi kan kasta av oss fördomar och rädslor som beror på okunskap.

Men, som Lindgren skriver, "vill man lära sig att skilja okunniga och rabiata angrepp från relevant kritik av islam har Gardell ingen hjälp att ge. Gardells ärende ser ut att vara det motsatta: att skuldbelägga den relevanta kritiken så att den låter rabiat och rasistisk. På det sättet bekämpar man inga fördomar om muslimer."


Posted 2011-3-8 14:20 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren