Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

mars 2011 - Bengts Blogg

Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 • Håller vi på att få ett teknokratiskt och omänskligare Sverige?

  Idag publiceras en debattartikel på SvD brännpunkt undertecknad av 108 läkare, varav jag är en, som pekar på den orimliga situationen att många patienter hamnar i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen så att en del hamnar mellan stolarna och anses för friska för att få sjukbidrag och antingen för sjuka för att arbeta över huvud taget eller alternativt för sjuka för att få en rimlig chans att erhålla...
 • Lena Andersson och Raniero Cantalamessa: Två texter om kärlek.

  Det känns som mera än en slump att Lena Anderssons kolumn om Kärlek och parliv i DN råkar sammanfalla i tiden med att p Raniero Cantalamessas första fastepredikan för det påvliga hushållet publiceras. Hans predikan handlar också om kärlek: Kärlekens två ansikten, Eros och Agape. Det är intressant att jämföra dessa två texter, eftersom det tydliggör skillnaden mellan två olika perspektiv på kärleken...
 • Varför har inte evangelisation högsta prioritet på SKR´s agenda?

  Evangelisation, att vittna om Jesus Kristus är kyrkans viktigaste uppdrag i världen, ja inte bara viktigaste, hon finns till för att evangelisera. En däst kristenhet som blivit sig själv nog och en del av det etablerade systemet glömmer bort detta. En kristenhet som inte evangeliserar degenererar och gör sig själv onödig. Den evangelika Lausanne-rörelsens manifest som gavs ut efter det stora världsmötet i Kapstaden förra året...
 • Katoliknegativa bloggar

  Det är naturligtvis bra med ett så brett och kontaktskapande samarbete som möjligt mellan olika delar av kristenheten som delar samma grundläggande tro på vår frälsare Jesus Kristus och som, åtminstone enligt katolskt sätt att se, redan är förenade i "Kristi kropp" (jfr Rom 12:12 ff ) genom ett och samma dop. Ur den synpunkten kan man inte annat än glädjas åt initiativet att ett antal katoliker och pingstvänner...
 • Vårt behov av goda manliga förebilder.

  Förra veckan var jag i Göteborg på Johannesgården . I mässan 19 mars då vi firade St Josef, Marias brudgum predikade p Anders Piltz OP om Josef. Hans predikan har föranlett mig följande reflektioner. I kyrkan liksom i olika kulturella sammanhang, är det ofta kvinnorna som dominerar kvantitativt. Männen är ofta bifigurer som finns lite i skymundan. Det finns gott om kvinnliga förebilder och ideal som kvinnorna kan identifiera sig med,...
 • Josef, Marias man - en förebild för män!

  Denna predikan höll p Anders Piltz OP på Johannesgården i Göteborg den 19 mars 2011, på Josef, Marias brudgums festdag. Kristenhetens vanligaste bild är Modern med Barnet, eller Barnet i sin Mors famn. Vi får inte glömma mannen som också hör till bilden men som ofta glöms, den helige Josef, timmermannen av Davids stam, den rättfärdige mannen i dagens evangelium. Det kan kallas Josefs bebådelse, en parallell till Marie bebådelse...
 • Katolsk kommentar till Bell och helvetet

  Jag kommenterade i ett tidigare inlägg Rob Bells bok Love wins och diskussionen om helvetet som utbrutit kring den. Denna katolska kommentar av Stratford and Léonie Caldecott tycker jag är mycket bra och sätter in hela ämnet i precis rätt perspektiv. Författarna utgår från teologerna Hans Urs von Balthasar and Karl Rahner och anknyter även till Joseph Ratzinger, vår nuvarande påve. Det finns de som utifrån en mycket tvärsäker...
 • Josef en rättfärdig man

  Idag firar vi Josef, Marias man. Dagens texter handlar om förbundfolket, Davids stam ur vilken Människosonen skulle framgå, och vars kungadöme skulle befästas till evig tid. Texten ur Paulus brev till Romarna handlar om Guds förbund med Abraham och löftet om en talrik avkomma, och Abraham som trons fader. Genom att Abraham trodde kunde han bli far till många folk. Evangelietexten Matt 1:16 ff börjar med att nämna Josef och hans härstamning...
  Sorterad under: , ,
 • Mera fokus på frälsningen än på helvetet.

  Jag vill i detta inlägg reflektera över helvetet och över behovet av en motsvarighet till läroämbete också inom den evangelikala kristenheten. Jag gör det utifrån några aktuella händelser: 1. Den amerikanske evangelikale pastorn Rob Bell har kommit ut med en bok, Love Wins . Redan innan den är publicerad har uppstått en animerad debatt för eller emot huruvida Bell är renlärigt kristen när det gäller läran...
 • Saligförklaring av Johannes Paulus II, 1 maj 2011

  Johannes Paulus II´s saligförklaring i Rom 1 maj 2011 ´har nu en egen egen hemsida . JPII på YouTube JPII på facebook
 • Paradoxen: Att lida och lyda leder till livets fullhet

  Idag är det Första söndagen i fastan enligt kyrkans liturgiska år. Läsningar: 1 Mos 2:7-9, 3:1-7 Ps 51:3-6a, 12-14, 17 Rom 5:12-19 Matt 4:1-11 Dagens evangelietext handlar om hur Jesus frestas i öknen, den matchar den gammaltestamentliga texten om ursynden där ormen frestar människan att äta av kunskapens träd för att bli såsom Gud. "Ormen sade: "Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten...
  Sorterad under: , ,
 • Påvens bok om Jesus har kommit ut lagom till fastan.

  Den länge annonserade boken av påve Benedikt XVI Jesus of Nazareth, Holy week har kommit ut i dagarna. Den anbefalles varmt som läsning under fastetiden, eftersom den avhandlar just den sista delen av Jesus´ jordeliv, från intåget i Jerusalem, sista måltiden med lärjungarna, passionshistorien, till hans död och hans uppståndelse. Detta är den andra boken i en serie om två. För några år sedan utkom en bok som avhandlade...
 • Askonsdagen 2011

  Askonsdagen inleder idag den 40 dagar långa fastan fram till påsk. Joel 2:12 f: " Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan. Slit sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd åter till Herren, er Gud ." I dagens evangelietext Matt 6:1-6, 16-18 talar Jesus om hur en rätt fasta skall vara. Rätt fasta är att fokusera på det som är gott och rätt i...
  Sorterad under: ,
 • Mattias Gardell mäter islam och väst med olika måttstockar

  Det är oerhört intressant att läsa Håkan Lindgrens analys i Göteborgsposten av Mattias Gardells retorik bl.a. i boken Islamofobi som kom ut i höstas, där han hela tiden växlar perspektiv och mäter islam och väst med olika måttstockar. Han gör detta på ett demagogiskt mycket skickligt sätt, vilket får Lindgren att dra slutsatsen att Gardell verkar ha hamnat på fel fakultet, och att retorik är han rätta ämne...
  Sorterad under: , ,
 • Bra svarat Emma Kronqvist!

  Nu kallas det till inkvisition när det framgått att en skicklig pedagog och poulär mattelärare i TV-programmet Klass 9 A visat sig tillhöra Jehovas vittnen och avslöjat sig som icke rättänkande i sekularismens kyrka. Programchefen på SVT Malmö försvarar lärarens medverkan i programmet: - Vi har pratat med Stavros om pedagogernas roll och syftet med att de är med i programmet. Men vi har religionsfrihet och bryr oss inte om vilka samfund...
  Sorterad under: ,
1 2 Next >
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren