Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Jenny Östergrens tuffa jargong.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Tuff jargong har hon, Jenny Östergren när hon tvålar till Marcus Birro för at han vågar sticka upp och tala om vördnad för det heliga. Och inte bara Marcus Birro ger hon en känga, utan också alla som gav tummen upp till Marcus Birros krönika i Expressen, och alla fromma som dristar sig ha ett så gammaldags ideal som att ett kyrkorum skall vara helgat åt Gud och inte en utställningslokal för provocerande sexistisk konst. Detta har inget med homofobi att göra, reaktionen skulle vara lika stark om det var en naken Maria Magdalena istället för Johannes döparen som avbildades i en erotiskt laddad scen tillsammans med Jesus. Konsten är fri, kristna ropar inte på censur för religiöst provocerande konst, men här handlar det om kyrkorummet som är helgat åt tillbedjan och liturgi. Det finns gott om offentliga utställningslokaler där sådant kan visas, så konstens frihet kränks inte av att kyrkorummet fredas.

Men Jenny Östergren vet minsann hur det förhåller sig. Den sortens fromhet ger hon ingenting för, hon ger sig rätten att skriva människor på näsan hur det förhåller sig: Er fromhet är skenhelig och inget annat än en täckmantel för homofobi och ett förtryck av frihetslängtande människor. Därför anser hon att alla som hatar denna fromhet har rätt att tränga in i det heliga rummet. Jenny visar med det hon skriver att hon inte alls förstår vad kristen tro och vördnad för den heliga handlar om. Det behöver hon inte göra, men vad värre är, hon tror att hon förstår, och ännu värre att hon därmed ger sig själv rätt att just kränka respekten för varje människas inre universum, som hon så vackert själv omnämner i sin krönika.

Mycket tuff jargong och polemik i hennes inlägg, kanske för att maskera hur lite sakligt hon har på fötterna. För att säkert stänga till dörren och få sista ordet vränger hon i slutet på artikeln till med några ord om Libyen och Stockholms bostadsmarknad. Underförstått: Jag har sagt mitt, plattat till dem som behövde plattas till, nu orkar jag inte ägna mer intresse åt den frågan. Punkt.

En del bra ansatser har Jenny ändå. Att Jesus säkert inte skulle vara särskilt upprörd över att umgås med dessa läderbögar har hon helt rätt i. Jesus var inte främmande för något mänskligt, och utifrån att lyssna till och se varje människas inre universum etablerar han en relation. Utifrån den relationen upptäcker personen både Guds oändliga kärlek och sin egen bristfällighet och får ett rätt perspektiv på synd och nåd, vilket leder till upprättelse och helande. Vi hans efterföljare är kallade att följa hans exempel i vårt möte med medmänniskan.

Dagen


Posted 2011-2-23 7:48 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren