Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Låt böneveckan för kristen enhet påminna oss om att vi är en pilgrimskyrka.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Idag börjar böneveckan för kristen enhet. Påven tog upp detta på söndagen då han också med anledning av 97:e världsdagen för migration och flyktingar talade om Kyrkans erfarenhet av att vara på flykt. Kyrkan hoppas på en framtid då hela mänskligheten kan vara som en enda familj, sade han och nämnde också den judisk-kristna dialogen som mycket viktig för att påminna oss om de gemensamma rötter som förenar judar och kristna. Påven citerade från andra Vatikankonciliets dokument Nostra aetate och Lumen Gentium.

Kyrkan, hela kristenheten, kanske behöver bli mera av en pilgrimskyrka, på väg, inte alltför fast rotad i en trygg inomvärldslig kontext där vi blir försoffade och slutar utvecklas. Först när vi har en drivkraft som sträcker sig bortom här och nu, i ett eskatologiskt perspektiv, så blir detta med enheten verkligen viktigt, då kan vi  kristna från olika grupper inte nöja oss med att se om våra egna jordiska angelägenheter och betrakta de andra som om de inte angick oss. För om vi vill nå ut med evangeliet, så måste vi vara enade. Världen lyssnar inte på en splittrad kristenhet.

Och paradoxalt nog: Ju mer förankrade i det eskatologiska vi är, ju mer viktig blir också det sociala arbetet, att förmedla Guds kärlek och omsorg till vår nästa. Här och nu och det som är bortom utesluter inte varandra, de möts i ögonblicket.

Förr var ekumeniska böneveckan en påminnelse om att vi måste samlas och be tillsammans (för det gjorde vi ju inte annars). Nu gör vi så mycket som möjligt tillsammans, har gudstjänster och olika aktiviteter hela året. Jesusmanifestationen är ett sådant exempel, mycket mer finner ni i KKS program för vårterminen 2011. Ekumeniska böneveckan kan då få en djupare dimension att begrunda och reflektera över kyrkans väsen och vad enheten betyder på djupet.

Charles Whitehead: Tio punkter för ekumenik.

Kardinal Ratzinger/påve Benedikt XVI om kyrkans väsen och ekumeniken

Välkommen ikväll till lovsång och förbön med KKS i S:ta Eugenia kyrka kl 19.00.

Välkommen också på Lördag kl 13.30 till S:ta Eugenia kyrka att lyssna på mig: Jag är då inbjuden av FKE att tala om Den karismatiska förnyelsens betydelse för ekumeniken:

Lördagen den 22 januari 2011 i S:ta Eugenia katolska församling,
Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

Program:

Kl. 13.30 Kristen enhet utifrån Johannes 17

Bibelstudium med Staffan Ljungman, Osby.
Han är teologie licentiat samt teologisk rådgivare i Oasrörelsen

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 Den karismatiska förnyelsens betydelse för kristen enhet.

Bengt Malmgren, Stockholm
Han är läkare, katolik och ledare inom Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige (KKS).

Arrangör: FKE. Hjärtligt välkomna.


Posted 2011-1-18 11:58 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren