Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Benedikt XVI´s interreligiösa möte i Assisi väcker debatt.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

JP II med företrädare för världsreligionerna
i Assisi 1986

En diskussion har uppstått i Katolska kyrkan kring påvens initiativ att träffa världsreligionerna i Assisi i oktober (uppföljning av JPII´s möte för 25 år sedan). Många lovordar initiativet, andra är tveksamma men accepterar ändå att B XVI gör rätt bedömning från Roms horisont, SSPX är då som nu helt negativa. Richard Williamson (förintelseförnekaren) har sagt att påven bidrar till att sända själar till helvetet, och Bernard Fellay, ledare för SSPX  säger att han är djupt indignerad över påvens inbjudan till religiösa ledare att möta honom i Assisi. I en predikan på Trettondagen sade han: “Yes, we are deeply indignant, we vehemently protest against this repetition of the days at Assisi. Everything that we have said, everything that Archbishop Lefebvre had said at the time of the World Day of Prayer for Peace in Assisi in 1986, we repeat in our own name. It is evident, my dear brothers, that such a thing demands reparation. What a mystery!” Uttalanden som dessa tyder på att det inte är okomplicerat med de samtal som pågår mellan Rom och SSPX.

Ärkebiskop Marcel Lefebvre, som grundade SSPX, sade i samband med det första mötet i Assisi för 25 år sedan att Kyrkan aldrig någonsin i historien blivit så förödmjukad, och han sade till Johannes Paulus II att det är en omätbar skandal för alla själar och att Kyrkan är skakad i sina grundvalar.

William Oddie ger i en artikel i Catholic Herald en bra inblick i diskussionen. Jag delar i allt väsentligt hans syn på saken. Slutklämmen i Oddies artikel skall inte förstås som att man inte får kritisera påven. Det får man visst göra, och det görs både från liberalt och konservativt håll. Vad Oddie syftar på i sin kritik är de som tycker de är mera katolska än påven själv och helst skulle vilja diktera hur det skall vara.

Fader Zuhlsdorf har en blogg som jag ofta följer. Han tillhör inte precis den liberala falangen i Katolska kyrkan och är inte helt positiv till Assisi-mötet, men har en inställning som är sympatisk:

 "I must say that I am not a fan of these ecumenical confabs.  Do they lead to anything substantive?  Not from where I am sitting. But I am not sitting in the Chair of Peter either. I have been saying all long that Benedict XVI is the Pope of Christian Unity.  He is drawing individuals and groups closer to the Church.  He has a perspective I can’t possibly have..."

Det kan vara intressant att ta del av Fader Zuhlsdorf´s synpunkter på Oddies artikel i Catholic Herald också. Han presenterar den tillsammans med sina kommentarer på sin blogg. Läs här.


Posted 2011-1-14 6:32 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren