Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Alla religioner är inte likvärdiga.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Alla religioner är inte likvärdiga. Det måste finnas utrymme för en seriös religionskritik grundad på förnuft och värderingar utan att man för den skull beskylls för den ena eller andra fobin eller diskrimineringen.

Är en moderat vänsterfobiker, eller nedvärderar han människor som röstar på Socialdemokraterna bara för att han tycker att borgerlig politik är bättre än vänsterpolitik? Eller diskriminerar Lars Ohly borgerliga bara för att han starkt pläderar för att vänsterideologin är bäst?  Självklart inte. Lika lite nedvärderar kristna muslimer eller kan skyllas för islamofobi bara för att de tror på Jesus Kristus som universell frälsare eller utövar religionskritik och pekar på problematiska sidor hon Islam som religiöst system.  Inte heller påstår kristna om sig själva att de är förträffligare och bättre människor än andra.

Visst finns det otäcka tendenser till diskriminering av grupper och att ställa grupp mot grupp på ett irrationellt etiskt inte försvarbart sätt som triggar hatiska känslor, kravaller och progromer. antisemitismen hör till den värsta formen av detta som nu visar sig i all sin oförblommerade råhet i t.ex. södra Sverige, och som Per Ahlmark påtalar, judehatet stannar ofta inte vid det, utan sprider sig till andra grupper. Vi har etniska rensningar under balkan-krigen, vi minns folkmordet i Rwanda (ändrat 2011-01-15) , det tycks inte finnas någon gräns för vilken bestialitet även vanliga till synes civiliserade människor kan låna sig till. Allt detta måste vi vara medvetna om och med kraft bekämpa.

Sedan detta är sagt måste man ändå problematisera den mentalitet som uppstått att stämpla varje form av religionskritik (utom mot kristendomen) som ett utslag av fobi eller främlingsfientlighet. Ett sådant förhållningssätt är kontraproduktivt och fördummande och i förlängningen ett uttryck för att man betraktar sina medmänniskor som narcissistiska dumbommar. Som om alla måste tvingas in under relativismens likriktning för att inte spåra ur i gruppegoism. Men det är faktiskt möjligt att hålla flera bollar i luften samtidigt och relativism och exklusivism är inte de enda varandra uteslutande alternativen. Hos vissa kristna finns en rädsla för att sticka ut och konfrontera denna mentalitet, som om man trodde att andra skadas av att man är fast rotad i sin egen bekännelse. Det är precis tvärtom. Genom tydlighet respekterar vi också medmänniskan och gagnar samförstånd och fredlig samexistens. Det visar inte minst påven genom sin dialog med judar, muslimer, och nu fredsmötet i Assisi som skall äga rum i oktober.

Att det finns problem med Islam som inte bara handlar om enstaka galningar är det flera som har påpekat, bl.a Mats Tunehag, och han sammanfattar sin bedömning i en ledarartikel i Världen idag. han skriver:

"Islam är inte en privatiserad religion, utan ett religiöst och politiskt system. Där detta system får avgörande inflytande, går friheten ut och förtrycket in... Det finns självklart snälla och fredliga muslimer, som exempelvis muslimer som visat solidaritet med koptiska kristna i Egypten efter bombdådet nyligen. Men att helt frikoppla islam från diskussionen om terrordådet i Stockholm vore som att frikoppla kommunismen från Stalins terror och Maos massmord. Men den som försöker föra den diskussionen kallas ofta för islamofob.."

Samtliga 57 muslimska länder i världen vill att det globalt ska vara förbjudet att kritisera islam och Muhammed. Den pakistanske guvernören Salman Taseer mördades av sin livvakt för att han ifrågasatte blasfemilagarna. 500 moderata imamer har sagt att man inte ska sörja guvernörens död för blasfemilagen är bra. Man hotar med att den som sörjer ska gå samma öde till mötes som guvernören. Katolske ärkebiskopen i Lahore Lawrence J. Saldanha ser med stor oro på det ökande religiösa våldet. Många i Pakistan anser att självmordsbombande är fel, men 75 procent, cirka 140 miljoner pakistanska muslimer, menar att den som lämnar islam bör bestraffas, gärna med döden.

Det går inte att blunda för att det föreligger ett problem med Islam som politiserat religiöst system. Även om hemskheter skett i kristendomens namn också, så går det inte att jämföra. Kristendomens grundsyn är alla människors lika värde inför Gud, kärleksbudet och att inte döda. Kristna som dödar och förtrycker gör det för att de inte tillräckligt tagit till sig det kristna budskapet utan lever kvar i egoismen. Inom Islam är det vanligt att dödandet och förtrycket rättfärdigas just genom hänvisningen till religionen.

Detta tror jag många muslimer inser också och därför i grunden uppskattar Jesus Kristus och kristna. Påven har haft en fin dialog med muslimska företrädare. Detta trots att både krigshetsare inom Islam och liberala krafter i väst gjorde det bästa för att blåsa upp en konflikt efter påvens beryktade tal i Regensburg 2006. Om ni studerar bakgrunden till vad påven egentligen sade, så ser ni att det ger ytterligare underbyggnad åt det jag försöker visa i detta inlägg.


Posted 2011-1-14 16:37 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren