Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Williamson - Benedikt - Bonnier och den kristna trons universalitet.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Enligt Kath.net har SSPX-biskopen Richard Williamson (han som förnekade Förintelsen) i en kommentar på internet fördömt påven Benedikt XVI´s initiativ att träffa företrädare för världsreligionerna i Assisi i höst såsom en uppföljning av det möte hans företrädare Johannes Paulus II hade 25 år tidigare.

Johannes Paulus II kritiserades kraftigt för detta av högerinriktade katoliker, kritiken mot Benedikt XVI i samband med det nya mötet har hittills varit ganska mild, men man har hört viss oro i kulisserna. Nu levererar Williamson alltså en riktig bredsida: Kath.net skriver (min översättning från tyska):

Williamson kritiserar starkt påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI för deras tidigare och nu planerade Assisi-möten som sänder signaler till själarna att Katolicismen inte alls är den enda vägen till evig salighet, utan endast en bland många...  Därmed har båda påvarna skickat många själar till evig fördömelse i det nästkommande livet, säger Williamson

Nu är det ju inte riktigt så. Ingen kan hysa några tvivel om var påve Benedikt och Katolska kyrkan står när det gäller tron på Jesus Kristus som världens ljus som bringar universell frälsning till alla folk. Därför kan vi inte spara någon möda när det gäller att vittna om vår tro.

Däremot är vi katoliker angelägna om en dialog för fredens skull med alla människor av god vilja. Vi vill inte ha en religiöst fundamentalistiskt grundad samhällsordning där människor tvingas att tro och handla på ett visst sätt, det är endas hjärtats fritt valda tro som betyder något. Att påven just annonserat inbjudan till ett interreligiöst i Assisi i oktober i år, har nu som för 25 år sedan inte det minsta med synkretism att göra, utan det är ett led i den fredsbevarande dialog vi kristna har ett ansvar att upprätthålla med alla människor.

En som däremot verkligen tycks mena att Kristus bara är en väg bland många till frälsning är domprosten i Stockholm (Svenska kyrkan) Åke Bonnier. Åtminstone om man skall ta honom på orden utifrån vad han skriver på sin blogg:

"Som jag skrivit mången gång, tror jag Gud har många vägar. Gud är den som frälser. Jesus är den väg som jag håller fast vid. Han är min Herre. Men jag kan mycket väl tänka mig att... min muslimske vän vid sin muslimska väg. En god och trogen Hindu skulle då kunna hålla fast vid sin väg."

Tankarna kan tyckas diametralt motsatta. Dessa tre ståndpunkter Williamson - påve Benedikt - Bonnier, låt oss reflektera över alla tre utan att snabbt ogilla och gilla, utan istället försöka se vilka positiva ansatser som kan finnas hos den andre.

Att Williamson verkligen vill strida för den sanna kristna tron kan jag se en positiv ansats i, men problemet är att han gör om tron till en statisk intellektuell övning som inte tar hänsyn till mötet med medmänniskan där han/hon befinner sig. Medmänniskan, personen blir inte sedd, utan endast intressant utifrån om han/hon tänker rätt eller fel. Detta är hur långt som helst från det sätt på vilket Jesus mötte människor.

Problemet med det Bonnier skriver är att det framstår som om han förnekar den universella plats Jesus Kristus har i Guds frälsningsplan enligt kristen tro. Det Bonnier och Benedikt har gemensamt är övertygelsen om alla människors fundamentala likvärdighet och frihet, och att man har rätt att existera och bli respekterad även om man tänker "fel". (Vem tänker inte fel ibland - även kristna kan ha begränsade och ibland rent av felaktiga koncept). Därför är det inget problematiskt eller konstigt att ha dialog med människor av annan uppfattning eller tro. Både vårt förnuft och vår tro säger oss till och med att detta är nödvändigt. Är jag öppen mot den andre kan han/hon rentav ha något att lära mig. Trots dessa grundvärderingar håller Benedikt fast vid den kristna trons universalitet. Gör Bonnier det också, eller svävar han på målet som man kan få intrycket av när man läser hans text?


Posted 2011-1-11 14:38 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren