Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Finns moderat islam?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det finns ett mentalt klimat i Sverige fullt av förutfattade meningar som gör att jag riskerar att kallas islamofob bara för att jag ställer själva frågan. Jag betvivlar inte att de flesta muslimer, är hyggliga fredsälskande människor som avskyr våld, och att militanta islamister som vill införa sharialagar och är beredda att döda de "otrogna" och bli självmordbombare är en minoritet. Efter senaste bombdådet i Stockholm har vi sett en glädjande trend att muslimska ledare själva går i spetsen och kraftfullt fördömer våld i Islams namn. men långtifrån alla är så tydliga i detta.

Vi katoliker är angelägna om en dialog för fredens skull med alla människor av god vilja, och inte minst påven bemödar sig om en god dialog med muslimer.
Och påven har just annonserat inbjudan till ett interreligiöst möte med världsreligionerna i Assisi i oktober i år, markerande 25-årsjubileet av det första interreligiösa mötet i Assisi som påven Johannes Paulus II tog initiativ till. (OBS detta har absolut  ingenting med synkretism att göra, utan det handlar helt och hållet om fredsbevarande dialog och att utöva det ansvar vi alla människor har för att främja fred i världen).

Detta sätt att söka dialog är offensivt,  något helt annat än den oinitierade blåögdhet många ger uttryck för och vägrar konfrontera de oegentligheter som sker i Islams namn. Humanisterna, jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och inte minst journalisten Mats Tunehag hör till dem som problematiserat denna fråga. Mats Tunehag skriver på sin blogg:

"Det syns märkligt att svenskar ofta ropar på dialog med och förståelse för exempelvis islamska terroristgrupper som Hamas, men man kan inte ens säga hej till Jimmy Åkesson."

Och i beaktande av fakta som följande kan man inte säga annat än att det är adekvat att fråga sig var moderat Islam finns:

  • Turkiets premiärminister Erdogan, som är troende och praktiserande muslim och vars fru bär slöja, hävdar attdet finns ingen moderat islam. Det finns bara en islam. Majoriteten av turkar anser att kristna inte borde få förmedla sin tro.
  • Många i Pakistan anser att självmordsbombande är fel, men 75 procent menar att den som lämnar islam bör bestraffas, gärna med döden.
  • Många danska muslimer anser att terrordåd i islams namn är fel men över 40 procent av unga muslimer i Danmark vill inskränka yttrandefriheten – islam får inte kritiseras.
  • Samtliga 57 muslimska länder i världen vill att det globalt ska vara förbjudet att kritisera islam och Muhammed.

Och bara ett tankeexperiment som glasklart illustrerar skillnaden: Skulle ni kunna tänka er en bred offensiv av kristen terrorism som vedergällning för den förföljelse kristna nu utsätts för i Mellanöstern?

Nog för att det funnits stridslystna kristna också som i religiöst nit förföljt och brukat våld mot andra, men det finns ändå en kvalitetssskillnad. Avståndstagandet mot kristna som gör övertramp är ofta tydligt, det finns en vilja till att erkänna sina egna fel, till förlåtelse och försoning. Diskrepansen mellan kristnas övertramp i våldshandlingar och förföljelse och det kristna kärleksbudskapet framhålls klart. Kristendomens inkulturerande i den västerländska civilisationen har till stor del haft positiva följder för vårt samhälle. Hävdandet av människovärdet och alla människors lika värde, bejakandet av människan som en hel varelse integrerad i sin kropp har gjort att socialt arbete och hjälp åt de fattigaste och de utstötta har främjats. Kristendomen har varit viktig för slaveriets avskaffande, och synen på förnuftet och kunskapen som något i sig gott som inte på något sätt står i strid med tron, har främjat vetenskapen,  naturrättstänkandet har varit grundläggande för västerländsk rättstradition och främjat utveckling av demokrati och alla människors likhet inför lagen, yttrandefrihet och religionsfrihet.

Allt detta följer inte lika självklart av islam som religion, men trots det är jag övertygad om att det finns många muslimer som i sitt hjärta bejakar dessa värden och är öppna för Jesus och dialog med en kristenhet som står för dessa grundvärderingar. Kanske många muslimer till och med känner att de blir tagna mer på allvar av påven och kristna som är förankrade i sin tro än av en blåögd västerländsk liberalism som förnekar sin egen historiska värdegrund och flirtar med antidemokratiska islamister. De extrema islamisterna själva genomskådar detta hur enkelt som helst, men håller givetvis god min så länge de kan utnyttja denna blåögdhet för sina egna syften.

Låt oss be för ett år av fred och dialog mellan alla människor av god vilja, och att antalet kristna martyrer minimeras, men att då det blir den ytttersta konsekvensen av bejakandet av vår tro, att det då främjar fred och frälsning och sann humanitet, Gudsrikets tillväxt och kärlekens civilisation.

Påvens budskap på Världsfredsdagen 2011


Posted 2011-1-1 15:35 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren