Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Roligt att Adris Hanna blivit utsedd till årets förebild av Dagen.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det är väldigt roligt att Adris Hanna, syrisk-katolsk präst och rektor för syriska katolikerna i Sverige blivit utsedd till årets förebild av tidningen Dagen.  Mindre roligt är omständigheterna som föranledde det hela: Den fruktansvärda massakern i den katolska katedralen i Bagdad där över 50 människor miste livet och fler skadades.

Dagens motivering lyder:

"Fader Adris Hanna har med brinnande iver kämpat för att förmedla ögonvittnesskildringar i samband med den blodiga massakern i den katolska katedralen i Bagdad i slutet av oktober. Fader Adris Hanna som själv sörjde släktingar han förlorat i attentatet besökte över tio andra drabbade familjer i Sverige för att hålla minnesstund och samtala med dem. Samtidigt var han ständigt tillgänglig för medierna. Sakligt, men med stor medkänsla, kommenterade han händelserna och satte det i ett sammanhang som bidrog mycket till medierapporteringen".

Jag minns hur levande och nära skildringen av vad som hände blev genom medias återgivande av hans berättelse. Fader Hanna stod själv väldigt nära händelsen genom att han personligen kände flera av offren och deras anhöriga och vänner, varav en del är bosatta i Sverige. Vi andra var sena att reagera, både biskop Anders och påven gjorde skarpa uttalanden och fördömde massakern, men f Adris tycker att även de var senfärdiga. Och då skall vi inte tala om den sekulära pressen, regeringen och Invandrarverket som vaknade mycket sent.

Fader Adris Hanna är verkligen väl värd denna uppmärksamhet, han är en riktig förebild! Men uppmärksamheten kring honom borde framförallt föranleda oss att se på oss själva:

Det känns som en stor skam för Sverige hur nonchalant man tagit på de kristnas utsatta situation i Irak. Jag känner mycket stor sorg över detta, ett obearbetat trauma för oss alla, en skuld som Sverige dragit på sig som försvårar vårt lands möjligheter att vara en moralisk röst i världen. Människor förföljs och mördas, Sverige tittar bort. Det är angeläget för allas vår psykosociala hälsa att detta självförvållade trauma bearbetas och sätts ord på. Fader Adris Hanna har bidragit till att begränsa traumat av vår bortvändhet och att han nu utses till årets förebild hjälper oss i den fortsatta bearbetningen.

Adris Hanna föddes 1966 i den syrisk-katolskt dominerade staden Qara Qosh (Bakhdida) i norra Irak. Han kom till Sverige 1997 för att leda den syrisk-katolska kyrkan i landet. Syriska katolikerna i Sverige har ingen egen kyrka, men får låna lokaler av Svenska missionskyrkan i Tensta där de har sitt centrum. Omkring 850 familjer är medlemmar, och Syrisk-katolska kyrkan är underställd Stockholms katolska stift och biskop Anders Arborelius.


Posted 2010-12-30 9:18 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren