Bengts Blogg

Bengt Malmgren, Läkare och katolik i Stockholm

   Följ mig på Twitter

  Min YouTubekanal

   

   


   

  Senaste poster

  Sökord

  Arkiv

  Community

  Katolskt - protestantiskt

  Idag publiceras ett debattinlägg av mig i Dagen där jag argumenterar för det uppenbara faktum att Petrus har en särställning bland apostlarna i NT. (En tidigare debattör som ville argumentera mot katolskt inflytande påstod att så inte var fallet). Läs mitt debattinlägg här.

  För att fortsätta på temat katolskt/protestantiskt, vill jag uppmärksamma en intressant artikel av Björn Fjärstedt i samma nummer av Dagen om den katolska liturgin, vilken han menar ligger mycket närmare urkyrkans firande än den avskalade enkla man möter i vissa protestantiska sammanhang. Kyrkans liturgi har tagit över mycket från de judiska högtiderna och den gammaltestamentliga liturgin i synagogan. I mässans liturgi idag påminns ju om detta samband bl.a. genom hänvisningen till översteprästen Melkisedek.

  Den rationalistiskt, individualistiskt präglade formen av protestantism med dess avskalade gudstjänsfirande har avlägsnat sig från detta på ett sätt som nog inte är bibliskt menar Fjärstedt. Han ser t.o.m utvecklingslinjer som lett i en "antijudisk hållning, som bland flera forskare utvecklade sig till påtaglig antisemitism". Läs hela artikeln här.