Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Mediabilden av påven svänger.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Medias intresse för Katolska kyrkan och påven börjar så sakta svänga. Under en epok var all publicitet i den sekulära pressen alltigenom negativ. Det fanns förvisso mycket att kritisera: Sexövergreppsskandalerna som briserade som en bomb och som visade sig vara ett problem med långt större diginitet och omfattning inom Katolska kyrkan än vad någon kunde drömma om, SSPX-affären där upphävandet av exkommuniceringen av 4 biskopar sammanföll med uppmärksamheten kring att en av dessa offentligt förnekade att Förintelsen ägt rum, många kyrliga diginitärers ofta halsstarriga och fyrkantiga hållning till sexualiteten. Men kritiken stannade inte vid detta, utan urartade i en allmän kritik av Katolska kyrkan, och speciellt av Joseph Ratzinger/påve Benedikt, där många haft ett intresse av att framställa honom som en konservativ mörkman. Man gjorde det bästa för att utnyttja dessa bristfälligheter för att på ett osakligt sätt kritisera Ratzinger/påve Benedikt. Tyvärr har även en del katoliker bidragit till denna svartmålning av påven.

Men påven har framtiden för sig, och överallt där man får möjlighet att lära känna honom närmare, så ser man av att den negativa bilden alltmer förbleknar och byts ut mot en positiv syn på en man full av värme, mänsklighet, intellektuell skärpa och stabilitet. Så var fallet t.ex. med hans besök i Storbritannien där det var en påtaglig förändring i bilden av honom. Man kan säga att han tog hela det brittiska folket med storm och även den bild som förmedlades av sekulära media förändrades radikalt från negativt till positivt under statsbesökets gång. En del i detta var att BBC bevakade hela besöket och direktsände alla de större evenemangen, t.ex. vigilian i Hyde Parke som samlade runt 70.000 personer. Den förekom en protestmarsch mot påven också, men den samlade bara några tusen personer och drunknade i all den positiva publiciteten. I Svenska media rapporterades mycket lite om allt det positiva, och man kunde lätt få intrycket att protestmarschen mot honom var det väsentliga.

Påven har också nyligen varit i Spanien, och nästa år planeras bl.a. besök i Tyskland. I vårt media-dominerade samhälle räcker det inte att tänka rätt, det är oerhört viktigt att synas och möta människorna, det har den tillbakadragne och intellektuelle Ratzinger brutalt fått erfara under sina första år som påve. Säkert är det därför han nu för tredje gången låtit sig intervjuas av den tyske journalisten Peter Seewald. På basen av intervjuer som gjordes i somras i Castel Gandolfo publiceras i nästa vecka den tredje av Seewalds intervjuböcker med Ratzinger/påve Benedikt. Den publiceras på flera språk och den engelska titeln är LIGHT OF THE WORLD. Redan innan den har publicerats har den gett eko också i svenska media.

T.ex. noterar DN, som citerar ett nyhetstelegram från AFP-Reuters att "påven vänder om kondomer", vilket "inte kan tolkas som något annat än ett nytt synsätt". I själva verket ger påven bara uttryck för det som alltid varit katolsk etik och sociallära, vilket många biskopar och jag själv i flera blogginlägg tidigare påpekat, och som han nu i lugn och ro får tillfälle att formulera i intervjuboken. Påven säger nämligen att "i vissa fall, där syftet är att minska risken för infektion, kan det (att använda kondom) trots allt vara ett första steg mot en mer mänsklig sexualitet" Det ändrar inte Katolska kyrkans grundläggande syn på sexualitet och samlevnad som är väl känd sedan tidigare

En intressant sak som påven säger i boken som jag hörde på radions och TV-kanalernas nyhetssändningar var att påven ser på turerna kring SSPX-affären och upphävandet av exkommuniceringen av de fyra biskoparna som en "total härdsmälta". Om han hade känt till en av biskoparnas antisemitiska och förintelseförnekande inställning skulle han aldrig ha gått med på exkommuniceringen. Det bekräftar vad många tidigare misstänkt, att det fanns stora brister i den interna kommuniktationen inom Vatikanen. (Kanske t.o.m. att företrädare för olika intressen filtrerar vad som skall komma fram till påven för att styra en fråga i den riktningen man vill?). Jag tror att påven under sina första läroår på påvestolen blivit alltmer garvad och inser denna problematik och  att han måste vara mera vaksam.

Som sagt, det är glädjande att publiciteten kring Katolska kyrkan svänger i mer positiv riktning. Påve Benedikt förtjänar något helt annat än den nattsvarta bild som förmedlats av media tidigare.

Svt SvD GP DN AB AB   Dagen FAZ


Posted 2010-11-21 7:03 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren