Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Påvlige nuntien: Karismatiska förnyelsen ett viktigt bidrag till Kyrkans förnyelse.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det var en fantastisk konferens i Stockholm i helgen i S:ta Eugenia och S:ta Clara kyrka. I avslutningsmötet i S:ta Clara i går eftermiddag var nog uppemot 400 personer, och kvällmötena i S:ta Eugenia samlade också många, runt 120 på fredagkvällen och kring 200 på lördagen.  Under mässan på fredagskvällen med biskop Anders Arborelius och den påvlige nuntien, framförde nuntien personliga hälsningar från påve Benedikt XVI och betonade flera gånger att påven och biskoparna ser den karismatiska förnyelsen som ett viktigt bidrag till Kyrkans förnyelse. Den karismatiska förnyelsen berikar Kyrkan med en mer personlig gudstro, karismatiska nådegåvor och en ekumenisk gemenskap i Anden. Karismatiska förnyelsen är inte till för sig själv enl. f Wilfried Brieven, den har som yttersta mål att avskaffa sig själv och uppgå i Kyrkan som helhet. Förnyelsens uppdrag är att föra fram den personliga pingsten "dopet i den helige Ande" (jfr Apostlagärningarna) som något som Kyrkan behöver. Ekumenik och enhet var ett annat tema under konferensen, och vi hade flera talare från andra samfund, bl.a. Inga Pagreus från Svenska kyrkan, pastor Ulf Ekman från Livets ord som framförde en kraftfull förkunnelse om livet i den helige Ande under söndageftermiddagen i S:ta Clara. Charles Whitehead redogjorde för de ekumeniska principer som finns i ett av Katolska kyrkans grunddokument angående ekumeniken: Encyklikan Ut unum sint av Johannes Paulus II. Där fastslås att Katolska kyrkan erkänner andra kristna som bröder och systrar i tron, att vi alla är förenade i en och samma kropp genom dopet och att katoliker skall be, diskutera och samtala, studera och praktiskt samarbeta med kristna från andra samfund. Allt detta gör vi inom Karismatiska förnyelsen, och denna nordiska konferens var ett konkret tecken på detta. Samarrangör var S:ta Clara kyrka, vi fick utnyttja lokaler både från Frälsningsarméns centrumkår och Citykyrkan (Pingströrelsen) och från Livets ord fick vi hjälp med tolkar och mycket mer.

Vi kommer att skriva mycket mer om ´konferensen på KKS´hemsida, och jag kommer nog även att återkomma på denna blogg, men måste först få några dagar på mig att smälta alla intryck. Undert tiden hänvisar jag till den kristna pressen som glädjande nog har givit stor uppmärksamhet åt konferensen. Hela mittuppslaget i måndagsnumret av Världen idag är ägnad åt konferensen (se här och här), och i onsdags i Dagen fanns ett reportage om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan och en intervju med KKS ordförande  Pancho Chin Aloi, och det kommer mera i Dagen under den kommande veckan. Även Katolskt Magasin fanns på plats.

 


Posted 2010-11-1 7:04 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren