Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Spännande karismatisk konferens i helgen i Stockholm
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag kommer inte att hinna skriva så mycket på bloggen de närmaste dagarna eftersom jag kommer att vara helt upptagen av den Nordiska karismatiska konferensen som jag i egenskap av sekreterare i KKS är med och organiserar. Det har varit mycket förberedelsearbete, och nu ser jag fram mot starten torsdag kväll i S:ta Eugenia. Rubriken CULTURE OF PENTECOST kommer från ett uttalande av påven Benedikt XVI från i samband med ett karismatiskt möte i Italien 2005:

"I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time" 

Alla de sista påvarna har på olika sätt talat om vikten av en ny pingst i Kyrkan och varit positiva till den karismatiska förnyelsen som en faktor som främjar öppenheten för Pingstens Ande i Kyrkan. Nu har den Karismatiska förnyelsen har inget patent på den helige Ande, dess målsättning är inte att skaffa fler medlemmar åt "rörelsen", utan att främja något som tillhör hela Kyrkan och varje döpt kristen: Den personliga pingsten, mottagandet av den helige Ande som en levande kraft som gör oss till bekännande och vittnade kristna i världen. Inom den Karismatiska förnyelsen talar vi om detta som "dopet i den Helige Ande", en term lånad från Apostlagärningarna. Michelle Moran, president för ICCRS´råd skrev i ICCRS Nyhetsbrev mars-april 2010 om vad dopet i den Helige Ande betyder i samband med att främja den "Pingstens kultur" i Kyrkan som påve Benedikt talar om.

En av talarna vid konferensen är F Wilfried Brieven från Belgien. Han var tidigare sekreterare åt framlidne kardinal Leon J Suenens som på ett tidigt stadium insåg betydelsen av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan och var en av dess största främjare. F Brieven som själv varit med kommer att tala om hur den Karismatiska förnyelsen startade i Katolska kyrkan åren efter Andra Vatikankonciliet samt Kardinal Suenens betydels i sammanhanget. han kommer också att ge sitt personliga vittnesbörd. Andra dagen kommer han att tala om betydelen av dopet i den Helige Ande och dess betydelse för Pingstens kultur.

En annan gäst är Charles Whitehead från England, välkänd profil inom ICCRS och i ekumeniska sammanhang. Han och hans fru Sue, som tillhör Anglikanska kyrkan är engagerade i arbetet med 'Celebrate', mycket uppskattade ekumeniska karismatiska sommarkonferenser i England för familjer som hålls varje år. Sue är också gäst på vår konferens och kommer att hålla två seminarier, det ena om Andens gåvor och det andra om Andens frukter.

Att konferensen har ett starkt ekumeniskt inslag kan ingen undgå att märka, Sue Whithead kommer som sagt från Anglikanska kyrkan, och att Ulf Ekman från Livets ord också är inbjuden har väckt en viss förvånad uppmärksamhet. Många har inte uppmärksammat hans närmande till Katolska kyrkan under senare år, t.ex. i boken om Nattvarden som innehåller en närmast katolsk sakramentsteologi och hans bok Andliga rötter från 2009. I dagens nummer av Världen idag intervjuas Ulf själv om sitt deltagande i konferensen. På frågan om vilka beröringspunkter han ser inom karismatiken mellan Katolska kyrkan och Trosrörelsen svarar han:" Ända sedan 1970-talet har samfundsgränserna inom den karismatiska rörelsen inte varit så strikta, utan förenat människor som ser Jesus som sin herre och har upplevt den helige Ande. Vi delar samma historia, de klassiska dogmerna, den etiska och moraliska grunden för vår tro, och det karismatiska livet".  Ulf ser de sista 3-4 årens utveckling som väldigt viktig: "att kristna som har en grundläggande tro på evangeliet, som ser Jesus som sin herre och tror på den helige Ande har börjat mötas på ett nytt sätt".

Välkommen att delta i denna konferens. Kan man inte hela tiden går det också bra att delta enstaka dagar. Se mer information på konferensens hemsida. Jag återger här några huvudpunkter i programmet:

Torsdag 28 okt:
19.00 Lovsångsgudstjänst, öppningsmöte. (S:ta Eugenia)

Fredag 29 okt:

9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara kyrka) 10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan i historia och nutid. Kardinal Suenens roll. Ett personligt vittnesbörd av f Brieven som var Kardinal Suenens sekreterare. (S:ta Clara kyrka)

14.00 - 16.00 seminarier, 4 parallella:
Socialt arbete i Stockholms City. Inga Pagreus, diakonissa i S:ta Clara kyrka berättar om hur bön och
öppenhet för den helige Ande inspirerat till diakonalt arbete bland narkomaner, hemlösa, flyktingar och andra nödlidande. (Eugenia, övre salen)

Församlingsförnyelse genom den helige Ande. Detta seminarium som leds av diakon Christof Hemberger vänder sig till
de unga och fokuserar på hur den helige Ande leder oss in i ett fullare andligt liv. (Eugenia, stora salen)

The Challenge of Ecumenism. Den Helige Ande och enheten. Charles Whitehead. (S:ta Clara kyrka)

The Gifts of the Spirit. Sue Whitehead om Andens gåvor och hur vi praktiserar dem i det dagliga livet. (FA, Drottningg 66)

18.00 Pontifikalmässa. Biskop Anders Arborelius och hans excellens Ärkebiskop Emil Paul Tscherrig, Påvlig nuntie för Norden. (S:ta Eugenia)

19.30 Kvällsmöte: Charles och Sue Whitehead: "Equipped by the Spirit - Christian Discipleship in the Power of the Holy Spirit". (S:ta Eugenia)

Lördag 30 okt

9.00 Laudes, lovsång (S:ta Clara) 10.00-12.00 F W Brieven, Christof Hemberger: Vad innebär dopet i den helige Ande för ”Pingstens kultur”? (S:ta Clara)

16.00 - 17.30 seminarier, 3 parallella
Församlingsförnyelse genom den helige Ande. Diakon Christof Hemberger, del II (Citykyrkan, Mahognysalen)

Power of Unity. Living Ecumenism. Att leva ekumeniskt. Charles Whitehead. (S:ta Clara)

The Fruits of the Spirit. Sue Whitehead om Andens frukter som mognar fram då vi lever ett liv i Jesu efterföljd. (Drottningg 66)

18.30 Kvällsmöte Charles o Sue Whitehead, Ulf Ekman: "The Power of Unity - Working together in the Power of the Holy Spirit" (S:ta Eugenia)

14.00 - 16.00 Ulf Ekman: ”Den Helige Ande, kärlekens,kraftens och enhetens Ande”. Avslutning med förbön och utsändning. (S:ta Clara)

       

Programfolder att ladda ner här.


Posted 2010-10-27 6:49 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren