Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Är samvete en lyx som troende kan ägna sig åt privat?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Nu ser jag att hela det akademiska artilleriet mobiliseras för att gå emot min, Christina Doctares och Tomas Seidals artikel om samvetsfrihet. I en replik som jag läser på SvD´s webbplats skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet där han vad jag kan se argumenterar för att något substantiellt som man kan kalla samvete och som vi som människor är förpliktigade att följa inte finns. Samvete jämställs med starka känslor eller "sekteristiska övertygelser". En alternativ tolkning skulle vara att han menar att det finns, men att troende människor som hävdar samvetet per automatik diskvalificeras som icke trovärdiga.

Bauhn jämställer samvete med övertygelse.  Kan man säga nej till att döda och ge anställda rätt att slippa detta, så måste man också ge rätt till undantag för andra starka övertygelser, t.ex. att inte ta i hand, att slippa dela ut post till Sverigedemokrater etc.  Det är övertygelse som övertygelse. Men eftersom arbetsplatser inte är arenor för de anställdas utövande av sin övertygelse, tro eller samvete, så bör samvetsfrihet inte finnas. Bauhn Fastslår: "Det är alltså medborgarnas rättigheter, inte de offentliganställdas samvete som ska stå i centrum...  Ytterst handlar det om att slå vakt om rågången mellan sekulär demokrati med likhet inför lagen, och ett konfessionellt samhälle, där undantag och särlösningar bestäms av gruppers eller individers övertygelser."

Men i Nürnberrättegångarna godkände man inte ett sådant resonemang utan menade att det finns en naturrättslig etik som man är förpliktigad att följa. Argumenten från nazist-bödlarna att man "bara lydde order" godtogs inte. Ett demokratiskt samhälle byggt på likhet inför lagen vill jag ha. Men det finns en grundläggande etik som man inte kan rösta bort.

 


Posted 2010-10-23 18:50 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren