Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dödskulturens teknokrater ledsna över att Europarådet inte röstade för åsiktsregistrering och nekad samvetsfrihet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Nyligen röstades en resolution igenom i Europarådet som gick tvärtemot det förslagställarna bl.a. Carina Hägg (s) hade avsett. Förslaget gick närmligen ut på att förbjuda samvetsfrihet för sjukvårdspersonal som inte vill medverka till abort samt registrera alla som vägrar i ett särskilt register. Nu blev det inte så, utan istället röstades en resolution igenom som stärkte samvetsfriheten. I resolutionen sägs bl.a:

1.   No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause the death of a human foetus or embryo, for any reason.....

4.   In view of member states' obligation to ensure access to lawful medical care and to protect the right to health, as well as the obligation to ensure respect for the right of freedom of thought, conscience and religion of healthcare providers, the Assembly invites Council of Europe member states to develop comprehensive and clear regulations that define and regulate conscientious objection with regard to health and medical services, which:

4.1.   guarantee the right to conscientious objection in relation to participation in the procedure in question;   4.2.    ensure that patients are informed of any objection in a timely manner and referred to another healthcare provider;  4.3.    ensure that patients receive appropriate treatment, in particular in cases of emergency.


I världen idag läser jag att några av medlemmarna i nya moderaterna är mycket ledsna över resolutionen. Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och Göran Lindblad (m) är båda missnöjda med att den ursprungligen föreslagna resolutionen inte antogs. Göran Lindblad, som är ordförande för den svenska delegationen i Europarådet, säger till Världen idag att de som står för samvetsfriheten och drivit på den antagna resolutionen är:

"den italienska lobbyn till höger om påven" och de som har "en väldigt romerskkatolskt hållningssätt, med stöd av andra halvt fundamentalistiska kristna och ett antal muslimer".

Så ser alltså det moderna samhällets liberala dödsteknokrater på dem som vill försvara människovärde och mänskliga rättigheter och inte vill medverka till abort. Det är väl i så fall inte bara dem som står till höger om påven, utan också påven själv, jag i min ringa person, Stefan Gustavsson och Svenska Evangeliska Alliansen, Världen idags redaktion och Mats Tunehag vars kloka analyser ofta berikar tidningens ledarsidor, den katolska rörelsen Respekt, liksom min egen biskop Anders Arborelius tillsammans med majoriteten av världens kristna från olika samfund. Det är en ful och smutsig retorik Lindblad ägnar sig åt, och det vittnar om stor brist på respekt för demokrati när han beskriver många av de människor han representerar på detta sätt. . Längre fram i intervjun blir denna brist på respekt för demokratin ännu tydligare när han säger: "Många resolutioner struntar man ju i, så varför skall man bry sig om den här?" Är det vettigt att rösta fram politiker som har en sådan syn till våra demokratiskt valda församlingar i Europa? Dessutom är Lindblad gruppledare för den svenska gruppen. Här devalveras demokratin, demokratiskt framröstade beslut struntar man i om det går emot den egna uppfattningen, här handlar det om att manipulera och intrigera. Om nu resolutionerna inte är viktiga, varför tyckte han då det var det då så viktigt att resolutionen med motsatt innehåll skulle drivas igenom? Avgå Lindblad!

Pourbaix-Lundin och Lindblad behöver nog inte vara så ledsna, och vi kristna har ingen anledning att jubla över denna Pyrrhus-seger. Lobbyverksamhet i olika beslutsorgans korridorer kan inte mer än temporärt hindra den fortgående nedbrytningen av tidigare självklara mänskliga värden som sekularismen i Europa medför. (Jag talar om sekularism i motsats till en god sekularisering som vi alla är ense om med en sekulär stat men där religionens positiva värden erkänns i samhället). För det behövs inte mindre än en nyevangelisering som vänder hela den materialistiska sekularismtrend som allt mer kommit att prägla Europa. Det oroväckande är att resolutionen antogs med så knapp majoritet som den gjorde (57 mot 51 röster), och att en stor minoritet faktiskt var beredd att införa åsiktsregistrering av samma typ som tillämpas i diktaturländer. Det oroväckande är också att den fria annars så vaksamma pressen inte reagerar utan låter detta passera.

Man skyr inga medel i att upprätthålla dödskulturen och blunda för den fruktansvärda tragedi som det stora antalet aborter i västvärlden innebär. Här är man enade från höger till vänster. Istället för att erkänna aborterna som ett etiskt dilemma envisas man med att låtsas som om problemet inte fanns och har uppfunnit en kliniskt ren term som skall hjälpa oss att fortsätta att inte se vad vi håller på med: "reproduktiv hälsa".

Mot dödskulturens liberala teknokrater står kyrkan och påven  som talar om naturrätten, det allmänna goda och respekten för livet. Påvens ord till de kristna då han var i England nyligen klingar med oerhörd aktualitet:

"Ingen som ser realistiskt på vår värld idag kan tänka att kristna kan fortsätta med business as usual och ignorera den djupa trons kris som råder i vårt samhälle, eller bara förlita sig på att de värden som har förmedlats av tidigare kristna generationer kommer att fortsätta att inspirera och forma framtiden i vårt samhälle... var och en har en uppgift, var och en av oss är kallad att förändra världen..."

Det är strategiskt riktigt av påven att inrätta ett nytt råd för att främja den nya evangelisationen i västvärden. Alla goda krafter behöver samverka för detta mål. Stöd Respekt, stöd Svenska Evangeliska Alliansen, Stöd Newmaninstitutet och Signum, stöd Claphaminstitutet, och framförallt: Stöd den kristna dagspressen, särskilt Världen idag och Dagen som utgör en nödvändig röst i samhällsdebatten.

Läs mera:

Angående den krystade debatten om kristendomen i skolundervisningen: Kristendomen påverkar dagligdags våra liv  Låt även svenska kulturen leva.

Angående Brunne och Sverigedemokraterna: Göran Skytte: Bara viss politik anses vara okej

Läs också min och flera Claphamfellows artikel i Dagen idag   ...och 7 okt.   Anders Löfström i Expressen  SvD


Posted 2010-10-13 7:18 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren