Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Att mötas över religionsgränserna inte detsamma som synkretism
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Just nu pågår en diskussion om religionssynkretism på en katolikfientlig blogg. Man har för sig att tidigare möten som påvarna haft i bl.a. Assisi med företrädare för andra religioner är bevis på att Katolska kyrkan är för religionssammanblandning. Så är det nu inte alls. Jag aktualiserar ämnet här och återger min kommentar på bloggen Aletheia.

I diskussionen om religionsdialog och samarbete över religionsgränserna intar människor ofta två olika ytterlighetspositioner:  Å ena sidan finns det de som inte ser, erkänner eller förstår frågeställningen, de är idel positiva och tycker att det är väl bra. Sedan finns det de som ser en synkretism bara i det faktum att företrädare för olika religioner möts och har dialog med varandra.

Katolska kyrkan har en klar uppfattning om Jesus Kristus som världens frälsare vilket är fokus för Kyrkans tillbedjan och liturgi och drar klara gränser mot synkretism. Samtidigt är man öppen för och tycker det är viktigt med dialog med alla människor och grupper, inkl. troende från andra religioner.

Det finns felaktiga föreställningar om att  påven Johannes Paulus II´s interreligiösa fredsmöte i Assisi 1986 skulle vara religionsssammanblandande. En rädsla för dialog mellan religioner överhuvud taget bottnar nog i en osäkerhet om den egna identiteten. Är man fast rotad i sin egen kristna identitet behöver man inte rädas dialog med andra.

Mötet i Assisi var 1986 uppföljdes av ett möte som hölls 24 januari 2002. Nej, någon synkretism var det inte frågan om. Andan var en fredlig dialog mellan religionerna, något som måste vara både möjligt och angeläget. Men för att undanröja möjliga missförstånd om synkretism var man mycket noga om att det inte handlade om att blanda varandras riter. Principen var att man inte ber tillsammans, men man är tillsammans och ber, varje religion för sig. I denna Signum-artikel ges en grundlig utredning av begreppen.

Påven Johannes Paulus II inbjöd den 24 januari 2002 företrädare för alla världens religioner, särskilt kristna och muslimer, för att på nytt liksom 1986, be för freden i den helige Franciskus stad Assisi. Inför detta möte skrev kardinal Walter Kasper, ordförande för Vatikanens råd för kristen enhet en artikel i Vatikanens dagstidning Osservatore Romano (5 januari 2002) där han påpekade att fredsmötet inte handlar om synkretism (religionsblandning). Kasper varnade för att blanda ihop ekumenik, som handlar om att återförena de splittrade kristna kyrkorna, och interreligiös dialog, som aldrig kan handla om att smälta samman olika religioner. "Ekumenisk dialog och interreligiös dialog hänger ihop men är inte samma sak. De är två helt olika saker och får inte blandas ihop," skriver Kasper. "Ekumenisk dialog bygger inte bara på den tolerans och respekt man måste visa varje mänsklig övertygelse, särskilt religiösa sådana. Den bygger inte på liberal människokärlek eller borgerlig artighet. Tvärtom har den ekumeniska dialogen sina rötter i den gemensamma tron på Jesus Kristus och i det ömsesidiga erkännadet av dopet, genom vilket alla döpta är medlemmar av kristi enda kropp... Kristna och anhängare av andra religioner kan be, men de kan inte be tillsammans," skriver kardinal Kasper. "Varje form av synkretism är utesluten. Däremot har de gemensamt känslan och respekten för Gud eller det gudomliga och längtan efter Gud eller det gudomliga, respekten för livet, längtan efter fred med Gud eller det gudomliga, fred mellan människor och i världsalltet. De har många moraliska värden gemensamt. De kan och bör samarbeta för att värna och främja social rättvisa, moraliska värden, fred och frihet. Det gäller särskilt de monoteistiska religionerna, som ser Abraham som sin far i tron."

2006 hölls ett uppföljande ungdomsmöte i Assisi i samband med 20-årsminnet av 1986. I samband med det skrev påven Benedikt XVI: "prayer does not divide but unites and is a decisive element for an effective pedagogy of peace, hinged on friendship, reciprocal acceptance and dialogue between different cultures and religions".


Posted 2010-10-13 14:23 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren