Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Låt inte sexradikalerna beslagta ditt sexliv.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Nasrin Sjögren, ung mamma och medarbetare i bl.a. Världen idag är befriande chose-fri när det gäller att säga väsentliga saker om vår sexualitet, så misshandlad idag i ett översexualiserat mediasamhälle. Som ung med hormonerna hoppande och grupptrycket stort är det sannerligen inte lätt att orientera sig. Kyrkan som borde kunna ge vägledning är tyvärr ofta alltför lam och träffar inte en ton som får majoriteten av ungdomarna att lyssna, ännu mindre tro att kyrkan har något väsentligt att komma med (vilket hon har). Därför behövs sådana som Nasrin Sjögren som inte är rädda för att sjunga ut. Så här karakteriserar Nasrin många församlingars agerande i en krönika i Världen idag:

Kyrkan lyckas på sin höjd skaka fram en ängslig predikan. Men det tar sig inte riktigt. Det blir ganska allmänt hållet. Om att vara snäll mot andra. Säga nej om det känns konstigt. Inte stressa. Kanske rent av några ord om Bibelns syn är att sex hör hemma inom äktenskapet. Sedan är det tyst... Och det enda man har fått med sig är att mamma, pappa, ungdomspastorn och Gud blir ledsna om man har sex. Då är inte frågan om, utan när, man påbörjar sitt föräktenskapliga sexliv. Det är som att be om ett påfrestande dubbelliv för den unga. Ofta behäftat med känslor av skuld och skam."

Detta duger ju inte. Den kristna traditionen talar om sexualiteten som en stor gåva, något att vara rädd om och förvalta, inte att konsumera och förbruka (förstöra). Men hur skall detta nå fram till ungdomarna? Nasrin skriver:

"Prata om hänförelsen och tacksamheten i att få vara med om ett barns tillblivelse. Förklara att äktenskapet finns för att skydda allt detta underbara. För att värna både sig själv och andra människor. Att syftet är att bevara det vackraste och sköraste inom oss. Tala om hudens hunger och hjärtats törst. Stå upp för intimiteten och skönheten i sexualiteten. Låt inte sexradikalerna degradera den till en ytlig och egoistisk form av ömsesidig onani. Vi är värda så mycket mer än detta simpla. Så oerhört mycket mer."

Johannes Paulus II talade också om detta i en serie föreläsningar under sina berömda onsdagsaudienser på 1980-talet, det som kom att kallas Kroppens teologi, texter som bara väntar på att upptäckas. Men hur förmedla de uppfordrande och vackra orden till handling och liv? Jag tror det måste börja hos ungdomarna själva. Jag ser framför mig en de ungas revolt mot den äldre sexradikala genarationens förföriska lockrop.  Vad säger SUK, vad säger de andra kristna ungdomsförbunden? Dags att bilda förtrupp så att det nya kan bryta igenom.


Posted 2010-9-12 13:41 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren