Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Låt oss be för påvens besök i England
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök 16-19 september. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan: "Påvebesöket  är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra.  Låt oss be:

  • -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära
  • -att påven inspireras att tala Herrens ord till hela den engelska nationen på ett sätt som blir hört
  • -att var och en av oss är lyhörda för Andens ingivelser så att vi kan ta vara på tillfällena som ges att vittna om vår tro
  • -att allt det negativa kan besegras genom kärleken så att Kristus blir upphöjd och ärad."

En höjdpunkt kommer att bli saligförklaringen av kardinal Newman. Newman konverterade till Katolska kyrkan som han menade inrymde "trons fullhet", men han var också tacksam mot Church of England som hade gett honom så mycket av Guds nåd i hans liv. Kardinal Newmans exempel ger mod åt kristna av alla traditioner att aktivera sig i att genomsyra samhället med evangeliet och skapa ett samhälle som välkomnar och stöder alla dess medborgare. Newman representerar den stora traditionen inom den kristna tron, intellektuell stringens och en föreställningsförmåga som är ett arv från hela det brittiska folket, menar ärkebiskop Kurt Koch, nytillträdd chef (efter kardinal Kasper) för Påvliga rådet för kristen enhet. Koch hoppas att dessa djupare aspekter av påvebesöket  inte skall komma bort i nyhetsbevakningen.

Låt också oss hoppas det och be för påvens besök i England enligt de intentioner Christina Cooper föreslår ovan.

Mera om påvens Englandsbesök:

Påve Benedikt och kardinal Newman delar samma kamp mot relativismen.

BBC räknar med 1 miljard tittare vid påvens besök.


Posted 2010-9-11 19:57 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren