Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kyrkan: jordens salt, världens ljus.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

På tidningen Die Tagesposts hemsida  läser vi att en ny intervjubok med påven planeras utifrån intervjuer den tyska frilansjournalisten Peter Seewald haft med honom i sommar på sommarresidenset Castel Gandolfo. Seewald har gett ut två intervjuböcker tidigare, den första från 1996 byggde på intervjuer med kardinal Ratzinger som då var chef för Troskongregationen, (Salz der Erde), den andra från år 2000 (Gud och världen) som givits ut på svenska har jag refererat till tidigare många gånger på min blogg. Den nya planerade boken har arbetstiteln Världens ljus. Jag ser verkligen fram mot att läsa den där påven säkert kommer att ge sin syn på utvecklingen och händelserna i kyrkan under hans pontifikat fram till nu t.ex. sexövergreppsskandalerna (där han både under sin tid som chef för troskongregationen och som påve varit en av dem som klarast insett vidden av problemet och agerat med krafttag för att lösa det. Intressant kommer det också att vara att höra påvens syn på diskussionen om Andra Vatikankonciliet och kontinuitetens hermeneutik, samtalen med SSPX, diskussionen kring förnyelse och tradition i liturgin, Summorum pontificum och inte minst ekumeniken.

Joseph Ratzinger/påve Benedikt XVI är en av vår tids skarpaste teologer som trots alla stormar håller huvudet kallt och med filosofisk skärpa reder ut frågorna i detalj. Han förmår att se på problemen från olika håll utan att alltför snabbt låsa sig fast i någon ideologisk fålla. Det är egentligen obegripligt hur han kommit att få ryktet som en stockkonservativ bakåtsträvare, givits epitet som "pansarkardinalen", "Guds rottweiler", m.m. ett rykte som tyvärr ofta har odlats och understötts av vänsterradikala grupper inom hans egen kyrka. Ingenting kunde vara mera fel. Tvärtom ser jag honom som lika lyhörd och analyserande i förhållande till samtiden som han är i förhållande till kyrkans historia och teologi.

Just nu håller jag på att läsa Lars Cavallins bok "Benedictus XVI - en teologisk introduktion" (393 sidor, utgiven på Fredestads förlag). Boken är mycket bra och fångar in hela det djup och den filosofiska stringens som kännetecknar teologen Joseph Ratzingers sätt att resonera, att kunna se på saken från flera håll samtidigt, kunna ha flera bollar i luften samtidigt, inte låsa sig i en ideologisk fålla och bevara lugnet när det stormar. Vi får följa Joseph Ratzinger från hans uppväxt i södra Tyskland, genom åren som akademiker, koncilieteolog, ärkebiskop i München-Freising, kardinal, chef för Troskongregationen och slutligen som påve. Boken ger också en bra bakgrundsskildring av tiden och den allmänna utvecklingen i Katolska kyrkan genom de årtionden man får följa Joseph Ratzinger/påve Benedikt.

Ni som inte längre vill låta er indoktrineras av den negativa propagandabilden av kardinal Ratzinger/påve Benedikt, läs denna bok och bilda er en egen uppfattning. Läs också intervjuboken Gud och Världen. Den är mycket bra. Tidigare på denna blogg har jag också refererat några kapitel från Ratzingers bok "Kallad till gemenskap - Att förstå kyrkan idag" (Zur Gemeinshaft gerufen. Kirche heute verstehen, 1991). Den ger en mycket bra bakgrund till katolsk kyrkosyn, synen på påveämbetet och ofelbarheten. -Bra för protestanter som kanske har en förutfattad mening om katolsk kyrkosyn som kan få sina fördomar modifierade, allt är inte så enkelt och svart-vitt som det kan verka, och bra för katoliker som får filosofiska och teologiska redskap att förklara saker i den vardagliga ekumeniska dialogen.

 


Posted 2010-9-1 10:57 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren