Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Vad skall vi göra med Svenska kyrkan...
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

... frågar sig Stefan Swärd (pastor i Elimkyrkan (EFS), Stockholm efter att ha besökt en svenskkyrklig gudstjänst under sin semester, endast några få besökare i åldern 70+. Stefan skriver:

"Håller Svenska Kyrkan på att ramla ihop som ett korthus? Allt hålls uppe av en stark ekonomi, fortfarande sju miljoner formella medlemmar, och hela apparaten med vigslar, dop och begravningar, kulturevenemang, fortfarande vanligt med konfirmationer etc. Men var finns den gudstjänstfirande församlingen?"

Det är ett tecken på den nya ekumeniken att vi alla kristna helt riktigt uppfattar oss som det vi är: En enda familj med en enda Herre, lemmar i en och samma kropp. Om det finns en kris i en del av kroppen är det därför givet att de andra delarna bryr sig, precis som man gläder sig när något är bra. Stefan menar att det är angeläget också för frikyrkorna att det går bra för Svenska kyrkan: " Vi (frikyrkorna) har inte alls Svenska kyrkans kontaktnät och ingång hos svenska folket. Vi har inte heller Svenska kyrkans rika tradition. Det är frikyrkornas ansvar att be för Svenska kyrkan och tro på en vändning. Frikyrkorna gynnas inte av Svenska kyrkans kollaps. Vi behöver varandra."

Visst är det påtagligt hur Svenska kyrkan är delad i två sfärer, en del som sitter i ledningen och styr över resurserna och är angelägen om anpassning så att man har statens och samhällets stöd, och en del bestående av många aktiva levande bedjande evangeliserande gudstjänstfirande grupper, S:ta Clara kyrkas vänner i Stockholms city är ett exempel på detta. Gå till högmässan i S:ta Clara kyrka kl 11.00 en söndag, där är fullsatt, där möter du en förkunnelse som engagerar, glädjefylld lovsång, ett engagerande socialt arbete bland de mest utsatta levande små bönegrupper i form av hemgrupper och en medveten evangeliserande strategi genom t.ex alpha-grupper och liv-i-anden-seminarier.

Påtagligt är hur olika krismedvetandet är i dessa olika delar. För den samhällsanpassade delen tycks krisen endast handla om att de andra är bakåtsträvande och inte hänger med på den liberalteologiska agendan, medan de bedjande evangeliserande grupperna nog mera delar Stefans syn på hur krisen ser ut. Stefan skriver:

"Jag saknar dock krismedvetandet och de konkreta planerna på hur man ska vända trenden. Det kanske mer handlar om budskapet än metoderna och formerna. Evangeliet om Kristus, uppståndelselivet, förlåtelsen, seger över synd och djävul, befrielse i Jesu namn, Gudsriket på frammarsch och i antågande - är det inte tillräckligt för att utmana och samla människor? Men får man höra det i Svenska Kyrkan? I Klara kyrka i Stockholm får man höra det, och där är det ständigt fullsatt."


Posted 2010-8-18 7:03 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren