Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Göran Skytte från mörker till ljus, från otro till tro
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Göran Skytte har blivit något av vår nya riksevangelist. Från en framgångsrik karriär som journalist och ateist blev han kristen, och tar nu verkligen sin kristna tro på allvar och använder sin journalistiska talang i att vittna om sin tro. Hans böcker har en rykande åtgång, och var han kommer i Sverige samlar han fulla hus. Han tillhör formellt Svenska kyrkan men låter sig inte så lätt fångas in i en snäv samfundsfålla, utan rör sig över hela det kristna spektret. I sitt sökande efter att hitta rätt i sin andliga resa fann han karmelitbrodern Wilfrid Stinissen i Tågarp och nu har de skrivit en bok tillsammans: Ansikte mot ansikte (Libris förlag). Jag skaffade ett exemplar från förlaget så snart den kom ut, och nu hör jag att första upplagan sålde slut på några veckor. Boken bygger på att Göran Skytte läst Stinissens samtliga 21 böcker, valt ut vissa tematiskt ordnade texter och utifrån dem ställer han frågor som Stinissen besvarar.  Det blir som en slags modern katekes (Jfr Luthers "lilla katekes"), skriven på ett intresseväckande sätt på ett språk som är tillgängligt för varje efter andligt liv törstande nutidsmänniska. Stinissen med sina 80 år och många års andlig erfarenhet som fördjupats i klosterlivets stillhet är en djup källa att ösa ur.

Sven Nilsson skrev om boken i gårdagens nummer av Världen idag (länk kräver inloggning). Jag saxar ur hans fina recension:

Samtalsformen i boken känns autentisk i tonfallet men materialet har strukturerats i tydliga ämnesområden under tre längre kapitel: ”Vägen till Gud”, ”Det glada budskapet” och ”Allt kan förvandlas”.  Under dessa rubriker avhandlas många aspekter av kristen erfarenhet och svaren ges med en teologisk stringens, där Stinissen svarar inte bara för sig själv utan för kyrkan.
Som katolsk teolog vill han pröva allting i ljuset av kyrkans samlade erfarenhet. Men det sker utifrån ett relationsperspektiv som ger utrymme för mystik och innerlighet.

Även när samtalet kommer in på frågor om synd, moral och etik betonas relationsaspekten – själva gudsförhållandet. ”Därför brukar jag betona att kristendomen i första hand är mystik och bara i andra hand etik” säger Stinissen...

Genom Stinissens djupa förankring i romersk katolsk tradition ger boken en intressant inblick i katolsk tro och fromhetsliv, vilket säkert kan betjäna dem som känner behov av att ompröva stereotypa attityder till den katolska kyrkan.  Därför fyller den också ett ekumeniskt syfte i dialogen mellan katoliker och evangelikala.

 

Se också Skyttes framträdande på Europakonferensen i Uppsala förra veckan.

Ledarkolumn av Skytte i SvD 2 aug om tolerans.


Posted 2010-8-3 6:54 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren