Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Teologin viktig i den pingstkarismatiska rörelsen.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Jag lämnar här utrymme åt ännu en gästblogg från Anders Gerdmar i Benny Hinn-debatten. (Anders tidigare inlägg här.)  Se också inlägg av Stefan Swärd här och här , David Johansson, Joachim Elsander och Emanuel Karlsten. Jag återkommer själv med ett avslutande inlägg.

------------------------------------------

Tack igen, Bengt, för dialogen!

Först är det intressant att i Dagen läsa (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=220452) att Hinn enligt Stanley Sjöberg är villig att lyssna till kritiken av hans teologiska idéer. Det låter både hoppingivande och nödvändigt.  Benny Hinn har en slags stjärnstatus som kan uppstå även i andra religiösa sammanhang och om detta drar uppmärksamhet till honom istället för till Jesus är det naturligtvis förkastligt. Men i det jag själv sett upphöjer och tillber han ärligt Jesus.

Dock tycker jag inte uppmärksamheten kring honom var det största problemet med Hinns möten – det finns många sätt att betjäna. Men det är när han hamnar i spekulativ och felaktig teologi som man blir orolig. Det är naturligtvis fel att ”jag är en ande” etc! Jag är helt överens med Dig när Du skriver ”att det förekommer underbara helandemöten kan inte kompensera för allvarliga brister i teologi eller personlig karaktär och privatliv”. Angående privatlivet vill jag inte bagatellisera något, men jag inte heller uttala mig bara utifrån rykten och kommentera därför inte sådant som jag inte har tillräcklig information om, som hans äktenskap etc.

Att Guds tjänare lever lyxliv sticker i ögonen också på mig; Kristi kyrka är kallad att gestalta vem Jesus är och en evangelisk livsstil omfattar inte sådant. Här finns kulturella element som jag inte sympatiserar med, men som en amerikansk publik nog uppfattar som ganska normala. Amerikanska predikanter har här en resa framför sig för att framstå som trovärdiga t ex i Sverige. Samtidigt kan inte vi svenskar ikläda oss mandatet att tala om hur alla andra ska leva.

Vad gäller teologin ser jag det som en viktig uppgift bl a för oss teologer i den pingstkarismatiska rörelsen att ge teologisk ryggrad åt väckelsen, och det är mycket det mitt eget arbete på Livets Ords Teologiska Seminariums arbete på fältet går ut på. Att ge sund inriktning till en explosivt växande pingstkarismatisk rörelse är enormt viktigt.

Angående s k pannknuffar så är det två saker som måste diskuteras. Först: knuffade Hinn verkligen dem han bad för till marken? Därefter: är detta att ”falla i anden/resting in the spirit” ett legitimt uttryck? Låt mig först säga att jag som teolog verkligen uppskattar hur man i katolska kyrkan bearbetar problem teologiskt, som t ex den bok Du refererar till. Angående det möte vi diskuterar sa jag inte att Benny Hinn inte vidrörde dem han bad för. Det gjorde han i de flesta fallen; handpåläggning är ju naturligt i en sådan situation. Men att vidröra är inte detsamma som att knuffa. Om man fysiskt knuffar ner någon är det ju självklart illegitimt. Jag kunde inte se att Hinn gjorde så. Däremot såg jag flera exempel på att folk föll när han bad för dem utan att han rörde vid dem. Och de tycktes vara mycket glada över vad Gud gjorde!

Det är bibliskt och viktigt med handpåläggning. Ibland faller människor som står upp när man ber för dem med handpåläggning, ibland står de kvar. Jag kan inte se något illegitimt i någotdera. Man skulle kunna säga att det är ett mycket vanligt drag i karismatisk spiritualitet eller karismatisk tradition; spiritualitet och tradition har alltid element som utvecklas genom Andens verk inom traditionen – i katolska spiritualiteter finns det ju mängder av exempel på sådant. Så länge något inte strider mot Skriften och så länge Gud blir förhärligad kan detta och andra uttryck vara till välsignelse. Spiritualitet är delvis ett område som inte enkelt omfattas av exegetiken eller dogmatiken och det är här vi alla behöver Andens gåva att urskilja andliga saker. Självklart finns det sådant som blir ”vulgärkarismatiskt”, ungefär som biskop Anders Arborelius vid ett möte på Livets Ord kallade vissa katolska yttringar ”vulgärkatolska”.

Det vi alla längtar efter är ju att Guds rike ska växa. Låt oss be för Benny Hinn som är en Guds tjänare med enorm genomslagskraft att det han gör ska visa på Jesus och nå många människor med hans kärleksfulla helande och upprättelse.


Posted 2010-7-30 12:57 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren