Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Benny Hinn som denna världens megastjärna eller Gudsrikets förkunnare?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Det var med viss förvåning som jag noterade att Ulf Ekman bjudit in Benny Hinn till årets Europakonferens i Uppsala. I kväll kl 19.30 framträder han på Livets ord.

Ett av de mest framträdande temana i Nya Testamentet, förutom att Jesus förkunnar Gudsrikets ankomst och omvändelse,  är att överallt dit Jesus kommer, så förbarmar han sig över de nödlidande människorna och helar de sjuka. Jesus säger ofta enligt bibeltexten när han helat någon att han inte vill att man sprider ut detta. Men Jesus kunde inte hindra att ryktet om honom spred sig, och stora skaror av människor söker sig till honom. Det berättas om en kvinna som trängde sig fram och hoppades att bli helad bara genom att snudda vid hans kläder. Uppdraget att hela övertogs av apostlarna, och Apostlagärningarna innehåller många berättelser om helande och kraftgärningar. Vanan att be för sjuka har sedan följt med Kyrkan, och i alla tider har man också gjort erfarenheten att förbönen fungerar. Åtskilliga är vittnesbörden från människor som blivit helade genom förbön, kyrkväggarna i vallfartsorter som Jasna Gora ("Svarta Madonnan", Czestochowa, Polen)  eller Lourdes i Frankrike är kantade av votivgåvor, avlagda kryckor och annat som tacksamma människor skänkt efter att de blivit helade. Läs mera om helande här.

Det kan tyckas långt från detta till den schabloniserade kulturen med pannknuffar och annat som spektakulärt  tillämpas i show-mässiga TV-utsändningar från massmöten med kända evangelister som mera framstår som megastjärnor än förkunnare av Guds rike. Benny Hinn hör till dessa. Med anledning av hans Sverigebesök har Dagen skrivit en artikel där hans verksamhet granskas. Bl.a. visar det sig att det funnits mycket tunn substans i många påståenden om helandeunder som ägt rum under hans framträdanden. Detta skyltande med helandeunder liknar mera reklam för en affärsverksamhet än den låga profil Jesus anbefallde när människor hade blivit botade. Benny Hinn tjänar också otroligt mycket pengar på sin verksamhet, åker i privat flygplan och bor på hotellen allra flottatste lyxsviter under sina resor. Detta sticker i ögonen. Dessutom vet vi att han har svårt att klara upp sitt privatliv och ligger i skilsmässa vilket ställer ytterligare frågetecken. Stefan Swärd hör till dem som ställt sig kritisk till Benny Hinn och har tagit upp ämnet på sin blogg.

Varför bjuder då Ulf Ekman in en sådan person? Bidrar det inte det snarare till att Kyrkans uppdrag och praxis att bota och hela genom de andliga nådegåvorna kommer i vanrykte? Ulf har intervjuats i Dagen och i Världen idag och förklarar sig ungefär såhär: Han gillar inte heller liksom andra kritiker  Benny Hinns överdådiga lyxliv,  inte heller att helande görs till show och kopplas till spektakulära plattforms-ministries. Ulf menar att vi inte kan spekulera alltförmycket om hans privatliv. Om familjen och skilsmässan vet vi inte mycket, och Benny Hinn är trots allt en eftersökt och uppskattad förkunnare, och tiotusentals människor söker sig till honom varhelst han kommer och hans TV-program följs över hela världen.  Ulf har väl aldrig varit den som är snar att dra sig tillbaka och enligt försiktighetens princip undvika att störa och utmana dem som förordar lagomhetens princip. Tvärtom är han benägen att utmana. Så också i detta fall. Ulf säger till Världen idag:

... jag tycker också det finns skäl att kritisera de konferenstalare som inte ber för de sjuka. Man kan ju knappast anklaga Hinn för att vara kritisk till det karismatiska.... Vi har väldigt mycket spekulativ otro i vårt land och är cyniska i vår inställning till det övernaturliga. Dessutom har vi alldeles för lite helande i Sverige. Därför tycker jag inte bara att det är roligt att han kommer, utan det är bra och nödvändigt.... – En predikant som Benny Hinn kommer att vara kritiserad för precis allting. Jag tror inte att han kan ta ett steg utan att människor kritiserar honom. Men vad jag ser på är kärnan av hans tjänst, vilket är den evangelistiska förkunnelsen och helandetjänsten, som är starkt dokumenterad och har varit så i många år. Det är därför han kommer hit.

 Det ligger något i detta. Bättre att låta alla komma till tals och känna dem på pulsen och pröva andarna innan man dömer ut. Samma princip tillämpar Katolska kyrkan och påven i sin ekumenik gentemot olika grupper, både mot. SSPX, grupper inom Anglikanska kyrkan som vill närma sig Katolska kyrkan liksom mot protestanter. Om vi enligt försiktighetsprincipen vägrar att ha att göra med andra så snart de på minsta sätt ifrågasätter våra egna uppfattningar hur en god kristen bör vara, så kommer kristenheten till sist att likan ett antal isolerade öar som ängsligt bevakar varandra istället för att bygga relationer inom ramen för det gemensamma dopet och Kristi uppmaning till enhet.

Och nog är det så att den spekulativa otron och rädslan för det övernaturliga är ett större problem idag än en predikant som ev utmanar våra schabloner. Det som inte är av Gud kommer att försvinna, men det som är i överensstämmelse med sanningen och Guds vilja kommer att leva vidare, den tron kan vi stå stadiga i.

Att helande sker i många sammanhang genom förbön är en verklighet man inte kan förneka, varken med trons eller vetenskapens ögon. Om sedan vetenskapsmännen kallar det "placebo" eller "oförklarligt" som den troende människan kallar Guds ingripande är en annan sak.  Och precis som på Jesu tid är förbön och helande något som människor önskar sig. Det är därför så många söker sig till vallfartsorter som Lourdes eller till predikanter som Benny Hinn. Alla kristna är kallade att be för sjuka, det behöver inte alls vara något spekulativt i det. Förbönen kan ske mycket lugnt och stilla. Det viktiga är att man ber i tro, och att det finns en överenskommelse mellan den som får förbön och förebedjaren om vad man ber om. Förbönen sker alltid utifrån ett behov som den som mottar förbönen önskar. Förbönens drivkraft är tron på Guds kärlek och hans intention att hela.

Det finns ingen motsättning mellan att be för sjuka och att utnyttja den vanliga skolmedicinens resurser. Bön för sjuka kombinerat med vanlig sjukvård är inte alls ovanligt, och i anslutning till kyrkligt anknutna kliniker, t.ex. tidigare diakonicentra som Ersta Sjukhus och Samariterhemmet i Uppsala var det inte ovanligt att det också utvecklades ett intresse för förbön. I Sverige möter vi idag ofta en motsättning mellan skolmedicinen och förbönstjänsten, såtillvida att det finns en skepsis från skolmedicinens sida. I England är det mycket vanligare med ett samarbete.  

I Lourdes vallfärdar människor i miljontal för att dricka av den källa som sprang fram i samband med att jungfru Maria uppenbarade sig för den 14-åriga flickan Bernadette för 150 år sedan. Uppemot femtusen personer säger sig ha blivit mirakulöst botande av vattnet från källan. Katolska kyrkan har instiftat en process för att bedöma dessa mirakel. En från kyrkan oberoende vetenskaplig kommission granskar alla påstådda helandeunder. Av de drygt 600 fall som den vetenskapliga kommissionen har konstaterat som oförklarliga, så har Kyrkan utifrån sina ännu strängare kriterier valt att förklara ett 60-tal som äkta mirakel. Kriterier är att helandet skall vara fullständigt, omedelbart och kunna verifieras med objektiva undersökningar, t.ex. röntgenbilder före och efter. Då har man uteslutit alla s.k. funktionella åkommor som t.ex. blindhet och lamhet. Jag ser förresten att Sven Gullman i dagarna kommit ut med en bok om Lourdes: Lourdes. Visionerna – källan – undren,  Artos förlag.

Den kristna inställningen till helande är att vår uppgift är att förmedla Guds kärlek till människorna, bl.a. genom att be för sjuka. Det är inte vår uppgift att bevisa att människor blivit mirakulöst helade, utan fortsätta att be i tro. Jesus själv anbefallde en återhållsam attityd när det gällde att vitt och brett sprida ut att människor blev helande. Nu hjälpte ju inte det, utan ryktet om honom spred sig ändå som en löpeld och stora skaror kom till honom, läser vi i evangelierna. Men om vi påstår att ett mirakulöst helande skett genom förbön, då bör vi ha på fötterna när vi hävdar det. 

 Dagen Dagen 


Posted 2010-7-24 10:08 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren