Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Stefan Swärd problematiserar Svenska kyrkans självpåtagna statskyrkoroll i samband med princessbröllopet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag önskar Victoria och Daniel all lycka och välgång, och ber om Guds välsignelse över deras stora dag imorgon och över hela deras framtida äktenskap, och att deras kärlek får bestå i både framgång och prövningar.  Det är jag säker på att Stefan Swärd och Åke Bonnier instämmer i, även Christer Sturmark men som väl skulle tala om sin humanistiska välsignelse istället för Guds välsignelse.

Att man kan tycka bra om kungafamiljen som personer innebär inte att man kan diskutera de offentliga och konstitutionella sidorna av monarkin. Så har Stefan Swärd gjort på sin blogg, och i ett debattinlägg i SvD har han tillsammans med Christer Sturmark kritiserat det faktum att kungafamiljen måste tillhöra den evangelisk lutherska tron enligt grundlagen. Viktoria får alltså inte bli katolik, eller gå med i Evangeliska frikyrkan ellerförbundet Humanisterna. Detta tycker både Stefan Swärd, pastor i Elimkyrkan, och Humanisternas ordförande Christer Sturmark, är fel.

Detta har fått Åke Bonnier att reagera. På sin blogg kallar där samarbetet mellan Swärd och Sturkmark för en "ohelig allians".

Nu svarar Stefan med ett nytt inlägg utifrån sin baptistiska frikyrkohorisont där han fördjupar kritiken mot att Svenska kyrkan tar sig en alltför stor självpåtagen statskyrkoroll i ett läge då det är 10 år sedan hon skildes från staten. Stefan skriver:

"Jag tycker att det är viktigt att det även från kristet håll förs fram någon form av problematisering och diskussion av upplägget av kronprinsessans bröllop. Vi vet alla att den formella statskyrkan avskaffades för 10 år sedan, men upplägget av bröllopet uttrycker ändå en tydlig sammanblandning av officiell kyrka och statsmakt. Det känns nästan som att Svenska kyrkan aktivt använder den här typen av arrangemang för att förstärka sin särställning som Sveriges kyrka. Hade arrangemanget varit genuint ekumeniskt hade jag inte haft några invändningar. Och hade arrangemanget varit lokalt och de präster som faktiskt känner kungafamiljen varit involverade kunde man också förstå greppet. Men att vigselgudstjänsten leds av ärkebiskopen tycker jag ger en image av statskyrka, Svenska kyrkan visar här en unik särställning i förhållande till statsmakten..."

Stefan påpekar också den lyxkonsumtion och persondyrkan han tycker sig se i det upphaussade intresset för evenemanget i media och i hela samhället:

Jag följer också media inför bröllopet och jag bor precis bredvid ett av stråken som brudparet ska passera på lördag. Den persondyrkan, lyxkonsumtion och överklassfixering - som exploderar vid denna typ av arrangemang, jag kan inte se det som annat än nykonservatismens frammarsch, och när Svenska kyrkan aktivt gör sig som ett centrum i hela arrangemanget, så kan jag inte tolka det på annat sätt än att de konservativa institutionerna är på frammarsch. Rejäl frammarsch. Jag är något bekymrad över att det knappt finns några i svensk kristenhet som vill problematisera detta.

Vi har en monariki, och Kungahuset representerar Sverige, det får vi vara stolta och glada över så länge det varar (det är en signifikant trend att stödet för monarkin minskar över tiden), och då är givetvis ett princessbröllop också en stor händelse, både för staten Sverige och i andligt avseende. Att bröllopet sker i kyrkan påminner om vår kristna historia, och säkert är det något mer än bara en yttre cermoni att man väljer att gifta sig i kyrkan.  På TV har gått en serie om kungabröllop, och av en händelse har jag fått lyssna till delar av biskopars predikningar från bröllop i danska och norska kungahuset. Vackra ord om att ta in Jesus i våra liv och att brudparet skall leva utifrån Guds nåd och anförtro sig åt honom.

Det är fantastiskt att en sådan förkunnelse får ta så stor plats i våra offentliga media, och om orden tas på allvar och tillämpas i vardagen och inte bara ses som högtidliga fraser, så är det ännu mera fantastiskt.

Nu tror jag tyvärr inte det stora intresset för kungabröllop har så mycket med ett nyvaknat intresse för kristendomen att göra, utan att det nog har många andra bottnar som har med vårt mångtydiga egofixerade materialistiska idoldyrkande samhälle att göra. Även om ett och annat går kanske ändå hem av den kristna förkunnelsen, så är det viktigt att Kyrkan inte enbart blir förknippat med detta, därför tycker jag det är bra att Stefan problematiserar frågan.

DN DN


Posted 2010-6-18 7:05 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren