Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Teologin enda kvarvarande humanistiska vetenskapen?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Kerstin Vinterhed skirver idag en bra artikel i DN´s kulturdel apropå debatten om Guds existens. Det finns idag en slags dumdryg övertro på den positivistiska vetenskapen som ignorerar och underkänner de tolkningar av tillvaron som ligger nära den mänskliga existensen. Jag ser det idag i mitt arbete som psykiatriker där fokus alltmer är på hjärnan, biologi och läkemedel och där KBT nästan helt trängt ut de psykodynamiska metoderna i psykoterapin.

Den enskilda människans existensförståelse och hennes försök att tolka tillvaron är och förblir en viktig del av människans värld och en realitet som man inte kan bortse från, men som helt undgår de positivistiskt inriktade vetenskaperna. Man skulle kunna säga att man ser inte skogen för bara träd. Detaljkunskapen om varje träd blir alltmer sofistikerad, samtidigt som man blir alltmer handikappad i sin förmåga att se och tolka helheten. (En av våra psykiatriska privata öppenvårdsverksamheter i Stockholm går betecknade nog under namnet "Hjärnhälsan").

Risken är att den enskilda människan förlorar sig i denna djungel av specialkunnande som inte kan erbjuda ett bemötande utifrån en helhetsförståelse. Att människan blir sedd, förstådd utifrån ett helthetsperspektiv och bemött i ett psykosocialt sammanhang är oerhört viktigt för hälsa och välbefinnande, det är ganska självklart, men tyvärr är det inte kartlagt med samma noggranna vetenskapligt utvärderade studier som KBT-metoderna eller olika farmaka är, och därför faller det inte inom ramen för "evidensbaserade" metoder och räknas därför inte.

Jag har en känsla av att något väsentligt kommer att gå förlorat när den sektorspsykiatri med principer som närhet, kontinuitet och helhetstänkande nu alltmer går i graven. Bengt Bergren och Johan Cullberg hör till pionjärerna för denna humanistiskt inriktade psykiatri, som ända fram till idag, om än alltmer urholkad, har haft ha sitt fäste i Södra Stockholms psykiatri med dess och min ideologiskt medvetne chef Filipe Costa. Filipe Costa går denna höst i pension och det är väl troligt att utvecklingen mot mera specialisering, större  centraliserade sjukhusbaserade slutenvårdsenheter etc. därmed kommer att ta ännu mera fart, innan utvecklingen gått varvet runt och man på nytt börjar upptäcka värdet av helhetssyn.

Både psykodynamisk psykoterapi och teologi är hermeneutiska, tolkande vetenskaper inom ramen för den humanistiska vetenskapstraditionen som idag är under ständig attack. Vinterhed skriver:

"Jag har känslan att teologin är den enda kvarvarande humanistiska vetenskapen. Här står verkligen människan... hennes tro och tvivel i centrum medan överallt annars en eländig hjärnforskning tar över. Jag blir fullständigt dödstrött på det eviga tjatet om belöningscentrum i hjärnan och att vi delar 99 procent - eller något ditåt - av arvsmassan med schimpanserna. 'So what', tydligen är det denna enda annorlunda procent som avgör, som skapar vår inre värld."

Det handlar inte om positivistisk vetenskapstro och förnuft kontra religiöst och hermeneutiskt oförnuft, utan det handlar om att dra in hela människans existens i förnuftets sfär. Gudstro, helhetssyn, livstolkning hör till något i den mänskliga existensen som man inte kan avfärda, utan som man måste förhålla sig till utifrån förnuft och humanitet. Tro och vetande utesluter inte varandra utan kompletterar varandra i en fullödig livstolkning.


Posted 2010-6-15 10:45 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren