Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Maffiafasoner hos fack och ledning på Ljungby maskin.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Att utnyttja arbetskraft för chefernas privata intressen, grov mobbning av personal och fackbossar som stillatigande ser på. Lägg därtill Försäkringskassa och ett rättssystem som hellre går på undermåliga uttalanden från facket än på väl underbyggda vittnesmål av arbetstagare och intyg från kuratorer och läkare och därmed trollar bort ett mobbningsärende som om det aldrig hade funnits. Safet fick tji från Kammarrätten i Jönköping, det slutgiltiga beviset för honom på att ett korrumperat rättsväsende inte står på arbetstagarens. Ytterligare en spik i kistan som förhindrar hans rehabilitering från det posttraumatiska stressyndrom han råkat ut för genom kränkningar och mobbning på Ljungby Maskin. Ni måste läsa detta reportage i dagens DN av Maciej Zaremba, det första i en serie om vuxenmobbning. Som vanligt í sina reportageserier går Zaremba mycket grundligt tillväga och tar fram all dokumentation och blottlägger skeenden som nog både chefen på Ljungby Maskin Rune Andersson, och fackbossen Leif Fantenberg på Metalls avd 27 i Ljungby helst inte skulle vilja komma i dagen. Då Zaremba ringer upp Andersson förnekar han först hela historien, senare erkänner han att han vagt minns något om en historia med en stackars pojke som gått till facket med konstiga påståenden.

Många andra länder har kommit mycket längre i att stå på arbetstagarna och de mobbades sida i liknande situationer, påpekar Zaremba. I Sverige finns ett frustrerande hyckleri genom att kränkningar uppmärksammats i den allmänna debatten, kränkande särbehandling har gjorts till ett arbetsmiljöbrott, men INTE EN ENDA MISSTÄNKT HAR RANNSAKATS FÖR ETT SÅDANT BROTT, OCH I STATISTIKEN FÖREKOMMER DET INTE ATT NÅGON DRIVITS TILL PSYKISK OHÄLSA PÅ EN SVENSK ARBETSPLATS. Förklara det den som kan! Beror det på att vi i Sverige är så mycket bättre än i andra länder?? Jag skulle knappast tro det.

Frågan är om Zarembas historia från Ljungby är ett enstaka skräckexempel eller toppen på ett isberg. Har vi en segregation i Sverige där invandrare kommer långt ner på den sociala skalan och kan utnyttjas utan risk att rättssystemen ingriper?


Posted 2010-5-30 8:23 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren