Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Reagera mot livsfarlig absurd tankemässig hang-up kring kondomer i Katolska kyrkan!
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Staffan Bergström hade jag lite korrenspondens med i samband med debatten i Läkartidningen för en tid sedan angående mödradödlighet och abort samt Katolska kyrkans policy angående preventivmedel. Staffan är läkare med gynekologi som specialitet och professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet. Han är en glödande förkämpe för god mödrahälsovård och har under sina många resor i världen sett många avigsidor av att katoliker i ledande ställning vid olika missionssjukhus har en helt horribel och felaktig inställning till preventivmedel. Han berättade de mest hårresande exempel för mig och i en intervju i Kyrkans tidning idag berättar han samma sak.

Det handlar här inte om kyrkans grundläggande syn på sexualitet och samlevnad och en befogad kritik av preventivmedelskulturen som befordrar en sexistisk kultur som separerar sexualiteten från kärlek och relationer, utan om en tankemässig hang-up kring själva de tekniska hjälpmedlen kondom och p-piller, vilket gör att det blir tabu att använda dessa hjälpmedel även i terapeutiska sammanhang, t.ex. att stoppa blödningar.

Staffan berättar om en ofta livräddande metodik vid livmoderblödningar som är vanliga vid illegala aborter, kondomtamponad, vilket går ut på att en vätskefylld kondom appliceras i livmodern vilket stoppar upp blödningen, vilket ofta är direkt livräddande (Se beskrivning i KT-intervjun). Staffan berättar om hur denna metod är omöjlig att använda på vissa katolska missionssjukhus därför att de sjukvårdande ordenssystrarna av sjukhusledningen inte får använda kondomer ens i detta terapeutiska syfte. De gör det ibland ändå, men får då smyga med det eftersom de annars skulle ådra sig kritik från sjukhusledningen.

Staffan Bergström är helt rättmätigt mycket upprörd över förhållandena och frågar sig vem som har ansvaret för att kvinnor dör på katolska sjukhus därför att man inte får använda kondomer. Staffan berättar att han undervisar om metoden med kondomtamponad under sina olika resor till Afrika, senast häromveckan i Lusaka, Zambia. Citat från tidningsintervjun:

Efter föreläsningen sträcktes fler händer upp i publiken. Och så kom berättelserna: 'Vi vet att metoden är fantastiskt bra men vi får inte använda kondomer på våra katolska missionssjukhus. Vi har ibland i smyg tagit med oss kondomer för vi har blivit strängt tillsagda av sjukhuschefen att aldrig använda dem. Då kan vi förlora jobbet'.

"Jag lider med de nunnor som har dåligt samvete för att de räddar liv", säger Staffan, "de är extraordinära, fantastiska människor som ger järnet och strävar. Jag är inte emot katolskt troende människor. Det beror på vem de är lydiga emot. Många är fostrade till lydnad. Och Vatikanen bär skulden till att människor är bakbundna när det gäller att rädda liv och förebygga mödradöd."

Jag hoppas att de exempel Staffan ger är ovanliga skräckexempel och inte den vanliga bilden. Men att detta förekommer är djupt oroande, omoraliskt och absurt. I det aktuella exemplet är det ju Staffan Bergström och nunnorna som vill rädda liv som tillämpar en rätt katolsk etik, och inte sjukhusledningen som förbjuder att sätta in en livräddande behandling. Det visar på det vanskliga att i att utlägga den katolska moralläran genom att alltför mycket fokusera på enskilda detaljer på bekostnad av den grundläggande andan som skall vara förnuft och människokärlek.  Ansvaret ligger också hos sjukhusledningen på lokal nivå som tolkar katolsk morallära på ett så förvridet sätt. En kondom är ett neutralt föremål ur moralisk synpunkt. Det finns inga som helst restriktioner att använda sådana i livräddande syfte, tvärtom är det moraliskt förpliktigande att göra det om ingen bättre metod står till buds. Likaså finns det inga restriktioner mot att använda p-piller i blödningsreducerande syfte. Denna befängda tillämpning av katolsk morallära och denna tankemässiga hang-up kring kondomen som föremål måste sättas stopp för. Läkare, Caritas-personal, sjukhusledningar, och ordensledningar, ta ert ansvar och reagera. Ta också ert ansvar och för fram rätt information till påve Benedikt så att han kan ta krafttag också i denna fråga.

Förmodligen finns det en massa lojaliteter och en tystnads- och lydnadskultur i många katolska miljöer som gör att kadaverdisciplin och blind lydnad tar överhand över självständigt handlande utifrån etik och förnuft. Sådant måste vi med kraft göra upp med inom Katolska kyrkan.

(Staffan Bergström medverkar enl de uppgifter jag fått i TV4´s nyhetsmorgon i morgon, fredag.)


Posted 2010-5-27 12:05 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren