Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Märklig rubriksättning i Dagen
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Jag har tidigare klagat på att Dagen sätter dåliga rubriker på nyheter om Katolska kyrkan, så att braskande negativa tolkningar utöver vad som är faktamässigt rimligt antyds. Nu förstår jag att detta inte har något att göra med att Dagen är negativt inställd till Katolska kyrkan (snarare tvärtom, är mitt intryck), utan det handlar om att man på kvällstidningsmässigt maner vill krama ur så mycket sensation som möjligt ur en nyhet, oberoende av vilken.

Nu sist handlar det om korsfästelsen. Per Ewert har reagerat precis som jag. Dagens rubriker: "Inte säkert Jesus blev korsfäst", "Korsfästelsen svår att bevisa". Bakgrunden är Gunnar Samuelssons religionsvetenskapliga avhandling vid Göteborgs Universitet där han visar att vissa antika texter inte så tydligt uttrycker på vilket sätt Jesus blivit dödad, att det var någon upphängningsanordning men de ord som används betyder inte med säkerhet just kors. Intressant vetenskapligt arbete. Visst kan det vara så att man övertolkar vissa ord utifrån att man har en förförståelse av att det handlade om ett kors, det är den vetenskapliga textkritikens uppgift att klargöra sådant. Nu finns det tillräckligt med alternativa texter som tydliggör att det handlade om en korsfästelse som Per Ewert påpekar, och det handlar ju inte om att Samuelssson vill ifrågasätta trovärdigheten i kristen tro, bara att visa på gränserna för vad man exakt kan utläsa och inte utläsa av vissa definierade texter.

Det är tråkigt att Samuelsson också fått påhopp från några kristna som genast vill anklaga honom för att vilja underminera den kristna tron, vilket alls ej är fallet försäkrar han tidningen Dagen. Vad är bakgrunden till sådana påhopp? Menar man att kristendomen inte tål vetenskaplig granskning? Det kan inte nog inskärpas att det finns ingen motsättning mellan tro och vetande och textkritisk forskning både av bibeltexter och andra historiska källor skall inte ses som ett hot utan en tillgång för den kristna tron. Vad sådan forskning kommer fram till böljar hela tiden fram och tillbaka, ibland leder det till ifrågasättande av vedertagna föreställningar, ibland styrker det vad man tidigare trott sig veta. Ibland vederlägger en senare tids forskning de hypoteser man kommit fram till genom tidigare forskning.

Men ett enskilt forskningsresultat är oftast endast del i ett pussel, inte det slutliga "beviset" för den egna uppfattningen, något att tänka på både för ivriga kristna som trott sig finna Noaks Ark till ateistiska humanister som gärna ser framsteget att kunna skapa en cell med konstgjort DNA som det slutgiltiga beviset på att inte bara Gud kan framkalla liv.


Posted 2010-5-27 13:51 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren