Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
En del kyrkor har målat in sig i ett hörn i äktenskapsfrågan.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag träffade av en händelse Stefan Swärd i Kungsträdgården under Jesusmanifestationen. Jag passade på att uttrtycka min uppskattning av hans nyligen publicerade artikel i Världen idag om äktenskapsfrågan. Stefan konstaterade att hans uppfattning ligger nära Katolska kyrkans men att det är många frikyrkopastorer och ledare som svajar på målet när det gäller att hålla fast vid vad Bibeln lär om sexualitet och samlevnad. Såvaäl föräktenskapliga förbindelser som enkönade äktenskap är saker som många inte längre ifrågasätter. Stefan talar utifrån sin evangelikala referensram om Bibeln, som katoliker talar vi hellre om Kyrkans tradition och lära som ju bygger på Bibeln. Därför är det inte så konstigt att katoliker och bibeltrogna evangelikaler ligger nära varandra i dessa frågor. Men jag påpekade för Stefan att det också inom Katolska kyrkan finns en "liberal" opinion som hellre vill anpassa Kyrkan till gängse modern livsstil än att bevara Bibelns och Kyrkans tradition på detta område. Stefan har dock uppfattat situationen så att den överväldigande majoriteten av biskopar håller en fast kurs här, och det har han nog rätt i, även om det finns en och annan katolsk biskop som "svajar" också precis som i frikyrkovärlden.

Evangeliska Frikyrkan, Trosrörelsen, Romersk Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna är väl de som har mest samsyn i dessa frågor idag och som har en samhäkritisk inställning i sex- och samlevnadsfrågor idag i det man håller fast vid trohetsidealet inom äktenskapet samt den heterosexuella normen för äktenskapet.

En del samfund har målat in sig i ett hörn då man bejakat propagandan som drivs att frågan om könsneutrala äktenskap är en människorättsfråga. Så är ju inte fallet. man kan mycket väl hävda heteronormen för äktenskapet utan att tumma på principen om alla människors lika värde. Det har bl.a. Katolska kyrkan förklarat i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.  Frågan om homosexuellas äktenskap är en begränsad fråga, som gayrörelsen har velat förstora. Det rör sig dock om bara någon eller max några procent av befolkningen som efterfrågar samkönade äktenskap, Frågan om heterosexuella äktenskapens stabilitet och familjens stabilitet är det helt avgörande, och det är viktigt att kyrkorna inte blandar ihop dessa frågor. Frågan är hur Kyrkan tjänar människorna bäst på detta område. Naturligtvis genom att hålla fast vid det man uppfattar som sanning. Men om man ser till vad människor förväntar sig, så är det inte säkert att opinionen är så "liberal" som man skulle kunna tro. I ett djupare liggande förvännskilt efterfrågas att Kyrkan står fast vid eviga världen framför att anpassa sig till tidens svängningar. Stefan skriver:

Det behövs en tydlig, näst intill övertydlig kristen förkunnelse, vägledning och undervisning i frågor som gäller sex, samlevnad och äktenskap. Innerst inne tycker människor att Bibelns samlevnadsideal är bra, problemet är att man inte klarar av att leva efter detta. Därför måste vi i kyrkorna arbeta med äktenskapsundervisning, själavård och vägledning före äktenskapet. Med tydlig undervisning, mycket nåd och barmhärtighet, bra själavård, och en finkänslighet för att nå människor där de befinner sig – då kan vi ge en vägledning som påverkar och berör människor.

Jag har som pastor vid ett antal tillfällen fått ge vägledning i samlevnadsfrågor till människor som helt saknar kristen bakgrund. Det har förvånat mig mer än en gång hur pass snabbt man fångat upp den kristna etiken. Jag minns ett tillfälle då jag vigde ett par som nyligen hade blivit kristna, som bott sambo i 11 år och hade tre gemensamma barn. Efter omvändelsen förstod de snabbt att det inte räckte med att bara bo sambo, vi ordnade en vigsel inför Gud i kyrkan – ganska snabbt, och de blev även registrerade som gifta hos folkbokföringen.
Klart och tydligt om äktenskapet – är enda vägen framåt för kristna kyrkan i Sverige. Pastor Janssons tid är över.

Jag vill också passa på att tipsa om en annan intressant artikel i dagens nummer av Världen idag: Lars Eklund, den första av två artiklar om den kanoniska rättens betydelse för Västerlandets rättssystem. (Jag tror man måste vara inloggad för att komma åt den på webben). Jesusmanifestationen ser jag att många har skrivit om. Jag återkommer med reflektioner när jag fått smälta intrycken lite. Jag håller också på att sammanställa foton och videoupptagningar från Mynttorget. En del bilder finns här.

 


Posted 2010-5-24 12:27 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren