Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Lars Vilks, islam och yttrandefriheten.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Först var det Jihad Jane, en ensam galning eller en hjälte som jobbar i gemenskap med islamistiska grupper, sedan överfallet på Vilks på Uppsala Universitet, vilket visar att hotbilden är högst allvarlig. Flera har kommenterat händelsen, Ulf Ekman på sin blogg, Mats Tunehag i Världen idag och Björn Wiman i Dagens Nyheter.

Några reflektioner:

1. Alla är överens om att yttrandefriheten är grundläggande och att den måste försvaras. Lars Vilks har rätt att provocera och de som hotar och ger sig på Vilks måste fördömas.

2. Att försvara yttrandefriheten är inte detsamma som att tycka att Vilks provokationer är lämpliga och smakfulla. Yttrandefriheten innebär också att man kan få tycka olika saker om detta. Ulf Ekman skriver:

"Men Vilks, vad håller han på med? Han verkar försöka tänja på gränserna så mycket han bara kan, tills det brister. Yttrandefrihet verkar bli rättigheten att säga precis vad som helst, hur som helst, när som helst utan några hämningar alls under täckmanteln konstnärlig frihet. Visst, inte kan vi begära att sekulära konstnärer skall ha kristen moral, men kanske ändå lite vanligt hyfs? Vad är vitsen med att ständigt förolämpa muslimer? Vill han visa att de är våldsbenägna? Vad är då han?"

3. Det tycks finnas ett stort mått av överseende mot när muslimska grupper hotar yttrandefriheten och benägenheten att kritisera islam är mycket liten från samma grupper som i andra sammanhag träder upp till yttrandefrihetens försvar och kritiserar kristna företrädare vid minsta antydan till övertramp. När påven t.ex. höll sin berömda föreläsning i Regensburg, så lyfte han fram två huvudpunkter: 1. Kristen tro skall aldrig utbredas med hjälp av våld. 2. Tro och förnuft hör ihop. I sammanhanget gjorde han en historisk återblick och citerade vad en kejsare för 700 år sedan sade om Islam. Det var aldrig hans avsikt att förolämpa muslimer, tvärtom har han en mycket god dialog med muslimska ledare, ändå utlöste denna händelse en våg av kritik mot påven för att han sökte strid med muslimer. Är inte detta paradoxalt när det som verkligen behöver kritiseras, islamisternas militanta våldsamheter och försöken att kväsa yttrandefriheten inte föranleder nämnvärda protester. Mats Tunehag skriver:

"Attacken och hoten mot Vilks är bara ett av ett växande antal exempel i Europa hur vissa muslimer hotar och skadar demokratin... Därför är det nödvändigt att protestera mot detta islamska övergrepp på en svensk medborgare och på vår demokrati. Men kommer Reinfeldt och Sahlin att göra det? Sveriges kristna råd och Sveriges muslimska råd? Ledarskribenter och kulturarbetare?..."

4. Många kristna tycks paradoxalt nog kunna stå för både på sakligt kritik av Islam och samtidigt upprätthålla en respektfull dialog. Jag tänker t.ex. på påven som samlat muslimska ledare och på ett mycket bra sätt fortsätter den fredliga dialogen, jag tänker på Mats Tunehag i Världen idag som aldrig tröttnar i sin strtävan att påtala hotet mot demokratin från islam, men håller hela tiden gränsen knivskarp mellan saklig kritik och att upprätthålla en respektfull dialog. Därför blir han lika upprörd över det muslimska hotet mot Vilks som över Vilks onödiga och plumpa provokationer. Ulf Ekman är inne på samma linje:

"Vi i Sverige idag behöver faktiskt inte alls tro att Muhammed är vare sig profet eller Guds sändebud. Speciellt inte som hans budskap på så många punkter inte alls stämmer med den kristna tron. Det får vi och skall vi frimodigt påpeka och kan göra det offentligt, åter och åter igen utan att behöva riskera hot eller våld. Det är stor skillnad mellan den kristna tron och islam och inget hot i världen får oss att undvika konstatera detta när det behövs. Det är därför viktigt med en öppen diskussion om både religiöst motiverat och hedersrelaterat våld och det verkar nog som om denna diskussion inte förs helt frimodigt och redigt idag. Kanske av rädsla för repressalier.

Men vad Vilks gör är något annat. Paulus talar i Galaterbrevet om att inte utmana varandra. Han säger i Gal. 5:14,15: “Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord:”Du skall älska din nästa såsom dig själv”. Men om ni biter och sliter i varandra se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.” Min nästa är faktiskt också muslimer och vi bör både älska dem och ha respekt för dem. Att, som Vilks gör, provocera genom att häda deras tro är oacceptabelt beteende. Det ligger  inom yttrandefriheten så hans rätt att göra detta måste respekteras. Men samtidigt finner jag ingen sympati för det."

SvD

 


Posted 2010-5-14 8:14 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren