Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Bokbål igen
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Holger Nilsson och pastor Bengt Isaksson tar avstånd från bokbål av Jonas Gardells böcker i den bemärkelse det fått i mediareaktionerna efter intervjun med Holger Nilsson i närradion. Det är bra. Samtidigt är det bra att de båda håller fast vid en konstruktiv kristen kritik av Gardells teologi. Sådan kritik har ju förts fram av kristna ur olika läger tidigare, bl.a. av mig, Per Ewert, Stefan Swärd och Stefan Gustafsson. Titta på denna intervju med Nilsson och Isaksson:

Jag kan tänka mig att denna historia kan ha fört två goda saker med sig:

1.  Uppmärksamheten riktas på metoder för evangelisation, att det sker genom ett positivt vittnesbörd utifrån den tro vi fått ta emot genom den kristna traditionen, inte genom att negativt bekämpa andra, vilket bara blir kontraproduktivt och ökar klyftorna i samhället. Nilsson och Isaksson visar sig i intervjun ha detta klart för sig.

2. Uppmärksamheten riktas på att den kristna tron har ett innehåll som vi som Kyrka (eller kristna kyrkor i den splittrade men mot enhet strävande kristenheten) har rätt och skyldighet att försvara. Kyrkan har i alla tider försvarat den kristna tron mot olika gnosticerande strömningar i tiden. Genomgående är det då Jesus-bilden som är under attack. För att avgränsa sig mot sådana gnosticerande strömningar har Kyrkan tvingats precisera och formulera vad man tror på. Det är så trosbekännelserna vuxit fram. Det finns idag ett ökande intresse från många intellektuella att närma sig den kristna tron utifrån ett sådant gnosticerande perspektiv. Jag tror det är i detta perspektiv man skall se Jonas Gardells teologi. Det är bra att det finns en reflektion och ett breddat intressen för kristendomen, men Kyrkan gör mänskligheten en björntjänst om man inte bidrar till att hyfsa debatten genom att klargöra vad som är ny spekulation och vad som är det Kyrkan står för.

Holger Nilsson tog ju till ett grepp som är vanligt i vårt av informationsflöde bedövade mediasamhälle, att säga något som får alla att haja till så att fokus sätts på de frågor man vill uppmärksamma. Om greppet leder till att ovanstående frågor båda får den uppmärksamhet och belysning de förtjänar, så var greppet bra. Om det leder till att uppfattningen sprids att kristna bara vill klanka ner på andra, så är det inte bra.


Posted 2010-5-9 7:58 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren