Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Tid för samling, förnyelse och rening både i kyrka och samhälle
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Påsktiden som liturgiskt normalt är en tid av glädje och jubel har i år blivit en förlängd fastetid där vi får samla oss i bön och bot för att samla kraft för att förnya och bygga upp vår Kyrka. Vi katoliker är ledsna, upprörda, arga, men också vi lekmän måste fundera i vad mån vi bidragit till den uppkomna situationen genom passivitet och att inte reagera på det vi tycker är otympliga maktstrukturer där ett gammalt klerikalt system förkväver de nådegåvor som alla i Kyrkan, varje döpt kristen har del i. Det är inte de få människornas allvarliga brott som är det största problemet, utan de mångas tystnad.

Som av en händelse aktualiseras detta tema igen genom Ibrahim Adans framträdande och avslöjande om valfusk i samband med moderaternas provval 2002. Ibrahim som intervjuades i TV 4 nu på morgonen  säger att Reinfeldts närmaste man HG Wessberg kände till fusket och godkände det (något som Wessberg förnekar), och Ibrahim säger också att han vet fler som känner till fusket och som skulle kunna träda fram och vittna. Det är inte sannolikt att Ibrahim ljuger rakt upp och ner, han är i så fall en person med stort civilkurage, sådana som han behövs för att motverka korrumpering av demokratin. Det enda raka i detta läge är att utreda så att ev. oegentligheter och misstankar kan vädras ut. De som känner till något bör också träda fram och vittna. På så sätt kan medborganrna förtroende för politikerna och demokratin bevaras. Sanningen kommer ändå fram förr eller senare.

Vi behöver en vital fungerande demokrati som medborgarna har förtroende för. Vi behöver en vital levande Kyrka som förmedlar tro, hopp och kärlek till människorna. Låt oss fortsätta att be för vår Kyrkas förnyelse, men låt oss också be för hela samhället, om en vital fungerande demokrati byggd på sanning och rätt.

Biskop Anders bön för Kyrkan:

Helige och barmhärtige Fader, i stor sorg kommer vi till dig för att bönfalla om förbarmande: Ditt folk lider av den synd som drabbat oskyldiga barn och unga: Herre, förbarma dig.

Du har kallat oss alla till helighet, men de mest utsatta har blivit sårade och utnyttjade: Kristus, förbarma dig.

Din Kyrka skall återspegla din godhet, men synden har trängt in och vanställt hennes ansikte: Herre, förbarma dig.

Dina präster är Kristi sändebud och förvaltare av dina hemligheter, men några av dem har svikit och förrått sin Herre: Kristus, förbarma dig.

Du vill förmedla helande och nåd till de små och svaga, men de har skändats och missbrukats: Herre, förbarma dig.

Därför ber vi dig, Fader, låt din Sons barmhärtighet utgjutas över ditt folk, som bönfaller dig om omvändelsens nåd, så att de sårade helas, de förtrampade upprättas, de utnyttjade reses upp och du blir prisad och ärad i all evighet.

Amen!

 DN


Posted 2010-4-17 8:43 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren