Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Min artikel på Newsmill om påvens roll och de felaktiga anklagelserna mot honom om passivitet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Ett av veckans teman på Newsmill är frågan om påvens roll i Katolska kyrkans tidigare senfärdiga sätt att hantera prästers sexuella övergrepp på minderåriga. Eftersom jag skrivit ganska mycket om det på min blogg blev jag uppringd av redaktionen och tillfrågades om att skriva en artikel. Det har jag gjort, den publicerades i går kväll. Länk till artikeln här.

Samtidigt som det nu sker en genomlysning in i minsta detalj av denna problematik (som ju är del av en gigantisk problematik som finns i hela samhället), så är det uppenbart att påve Benedikt XVI, tidigare kardinal Joseph Ratzinger, prefekt för Vatikanens Troskongregation inte är den man som kan skyllas för försumlighet i dessa frågor. Allt fler kännare som funnits i kretsen kring Ratzinger träder fram och betygar detta. Även i den internationella pressen hör man tongångar i den riktningen. Senast uttalade sig ärkebiskop Wilton Gregory från Atlanta, USA i en intervju med Vatikanradion. Biskop Gregory var president för USA´s biskopskonferens i början på 2000-talet de år utredningen av sexuella övergrepp i Katolska kyrkan där pågick som bäst. Han träffade ofta kardinal Ratzinger och ger honom ett starkt försvar. Han berättar om sina kontakter med de romerska kurian: 

 "Kuriatjänstemännen ställde knepiga frågor, såsom var deras uppdrag, för att utreda ansvarsförhållandena från en mängd olika kyrkliga perspektiv, men jag måste säga, att om jag skulle citera en person som verkligen föreföll att ha förstått situationens allvar, och som var mest stödjande och konstruktiv under samtalet och som uppmuntrade oss att gå vidare med det arbete vi inlett, så vore det kardinal Ratzinger."

Därför känns det osmakligt med det fullkomliga drev mot påven som nu pågår som bygger på felaktiga tolkningar och en oriktig analys av fakta. Senast idag hade DN den dåliga smaken att ta in följande dåliga vits på insändarsidan: " Påven Benedictus XVI framstår alltmer som pedofilernas skyddshelgon". Kan ni tänka er någon annan organisation eller grupp än Katolska kyrkan man i ett allvarligt  läge kunde skriva om på detta sätt?

Aftonbladet SvD GP DN Dagen Dagen


Posted 2010-4-14 7:05 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren