Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Häckla hyckleriet räcker inte.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Ian Buruma, professor i demokrati och mänskliga rättigheter vid Bard College i New York skriver i en artikel i Sydsvenskan om institutionaliserat hyckleri i Katolska kyrkan och dess samband med pedofili. Utvecklingen har gått, menar han från en situation då prästerna hade maktens privilegium och kunde tillåta sig ett dubbeliv (älskarinnor etc) till en situation då de inte längre åtnjuter makt, och att människor idag är mindre villiga att se genom fingrarna med hyckleriet.

Buruma beskriver situationen förr: "Förmögna män hade älskarinnor, professorer hade affärer med studenter och till och med blygsamma bypräster, män med social och andlig makt om än sällan någon större rikedom, åtnjöt ofta sexuella tjänster från kvinnor som fanns behändigt till hands för att tillgodose deras husliga behov." Visst förekom sådant i många sammanhang, det tvivlar jag inte på, men kan Buruma med krav på vetenskaplighet verkligen säga att det var den vanliga bilden? Hyckleri finns i alla mänskliga sammanhang, också i kyrkan, och det är osmakligt vart den än förekommer, men Burumas häcklande känns inte mera smakligt.  Strävan efter helgelse och att leva ett bra och ärligt liv enligt kristna ideal är också många människors verklighet, en verklighet som inte ryms eller blir relevant i Burumas beskrivning.

Artikelns slutsats är att om man bara skulle låta präster gifta sig och ingå homosexuella relationer, så skulle problemet med sexuella övergrepp på barn vara ur världen. Det tror jag inte alls på. Redan idag sker de flesta övergrepp på barn inom familjen och av män som är långtifrån celibatära. Det är ju inte heller så att skolvärlden eller indrottsvärlden är fria från dessa problem. En rapport från USA visar att  så många som 9,6% av elverna någon gång under sin skoltid blivit utatta för sexuellt ofredande i någon form. Sedan har vi det omfattande problemet med människohandel som pågår runtom i världen. Den kan fortgå tack vare att gifta eller sexuellt aktiva män är villiga att köpa den formen av tjänster. Det drabbar framför allt kvinnor, även barn från fattiga miljöer som förs bort med tvång och säljs för sexuella ändamål.  Man räknar med att bara till Sverige kommer 400-600 kvinnor som sexslavar varje år, utöver det ett okänt antal barn. I hela Europa rör det sig omkring 120.000 människor.

Fysisk utnyttjande av minderåriga och sexuella övergrepp på barn är ett stort globlat problem som skapar oändligt lidande som också Kyrkans män, både präster och gifta lekmän har del i. Mitt i allt elände måste man se det som något positivt att problemet har kommit upp till ytan så att man kan nämna det vid dess rätta namn. Då finns förutsättningar att offren kan bli sedda och deras lidande erkännas så att de kan få upprättelse, och då finns förutsättningar att hitta lösningar. Hittar Kyrkan lösningar hoppas man att den kan bli en förebild för resten av samhället. Men skall det vara möjligt måste vi se lite längre än Buruma.


Posted 2010-4-7 20:18 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren