Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Nu var det ju inte så Cantalamessa sade!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

"Nyheten" att f Raniero Cantalamessa i långfredagsgudstjänsten i Peterskyrkan yttrat att "Angreppen mot påven och katolska kyrkan för sexövergreppen mot barn kan jämföras med värsta sortens antisemitism" återges nu i många media.  Nu är det bara det att han sade inte alls så.  Här är den exakta lydesen från slutvinjetten i predikan vars syfte var att illustrera solidariteten från en judisk broder:

Cantalamessa citerar ett brev han fått från en judisk vän enligt följande: "I am following with indignation the violent and concentric attacks against the Church, the Pope and all the faithful by the whole world. The use of stereotypes, the passing from personal responsibility and guilt to a collective guilt remind me of the more shameful aspects of anti-Semitism. Therefore I desire to express to you personally, to the Pope and to the whole Church my solidarity as Jew of dialogue and of all those that in the Jewish world (and there are many) share these sentiments of brotherhood. Our Passover and yours are undoubtedly different, but we both live with Messianic hope that surely will reunite us in the love of our common Father. I wish you and all Catholics a Good Easter."

F Cantalamessa fortsätter: 

 "And also we Catholics wish our Jewish brothers a Good Passover. We do so with the words of their ancient teacher Gamaliel, entered in the Jewish Passover Seder and from there passed into the most ancient Christian liturgy:

'He made us pass
From slavery to liberty,
From sadness to joy,
From mourning to celebration,
From darkness to light,
From servitude to redemption
Because of this before him we say: Alleluia.'"

I nyhetsrapporteringen vinklas detta så att det framstår för många som om vreden och upprördheten hos många över sexövergreppen i Katolska kyrkan jämförs med antisemitismen och dess fruktansvärda konsekvenser. Men det framgår klart av sammanhanget att det är inte alls det Cantalamessa vill säga. Han gör ingen sådan jämförelse, han citerar en judisk brevskrivare med syfte att illustrera solidariteten från honom och  uttalar sig själv i positiva ord om Katolska kyrkans önskan om goda relationen till judarna.

Nyhetsbyråernas vinkling av detta är under all kritik, det sker i ett läge då allt som har med Katolska kyrkan är överhettat och rekationen i bloggvärlden har varit stark.  Som katolik upplever man ingen lätt situation idag, förutom de de verkliga problemen med sexövergreppen  som kyrkan nu måste ta på yttersta allvar upplever vi denna kampanj med uppenbart oärlig nyhetsrapportering som medvetet verkar syfta till att ställa Katolska kyrkan och påven i dålig dager.

Judarna har lidit offantligt. Så har också de barn som blivit utsatta för offer genom katolska prästers övergrepp och försummelse från ansvariga att ta itu med problematiken. Att på minsta sätt göra jämförelser mellan så monumentalt utsatta och drabbade grupper och andra situationer av förföljelse av mindre allvarlig grad är en mycket känslig sak. Det visar  reaktionen från en del judar, det visar också reaktionen från många offer för de sexuella övergreppen av kyrkans präster. Det finns inga ord, varje ursäkt är för liten och otillräcklig för att kompensera de outsägliga kränkningar och lidanden som offren blivit utsatta för.
Det är offren som hela tiden måste stå i centrum för Kyrkans omtanke och att man måste hitta vägar till försoning och helande som hjälper offren och lindrar den skedda skadan så mycket som möjligt. Men det måste hela tiden ske utifrån en korrekt beskrivning av verkligheten, vad som har skett och vad som inte har skett. Om kyrkan gör sig till en syndabock och låter projiceras på sig allehanda hat och kritik utan urskillning om vad som är sant och inte sant, så kan hon inte agera som en aktiv och positiv kraft i försoningsprocessen.

 I medvetande om hur ord kan misstolkas och förvrängas i nyhetsrapporteringen och med facit i hand vore det klokt om Cantalamessa avstått från detta brevcitat. En person i hans ställning får finna sig i att hans predikningar riktas inte bara till de församlade, utan lösryckta förvanskade citat kan fara runt hela världen, helt utan avsändarens kontroll. Det har också påven flera gånger tidigare fått erfara. Vi minns fadäsen med rapporteringen om påvens jultal 2008 där påven felaktigt  påstods ha sagt att homosexuella var ett lika stort hot mot mänskligheten som miljöförstöringen, eller rapporteringen av påvens akademiska föreläsning i Regensburg 2006  där han påstods hetsa mot muslimer, också helt felaktigt.

Med anledning av den kraftiga reaktionen har påvens presstalesman Frederico Lombardi på påskaftonen i ett uttalande gått ut med ett klargörande. Han konstaterar att Cantalamessas utsagor väcker missförstånd som givetvis inte motsvarar inte Vatikanens uppfattning. Vatikanradion rapporterar:

"The preacher of the Papal Household delivered the homily yesterday afternoon at the Passion liturgy in St. Peter?s Basilica. At the end of his remarks, he read a few lines of a letter he had from a Jewish correspondent, which seemed to many to compare the anger and outrage over the clerical sex abuse crisis in the Church, to the underserved hatred of Jews that animates anti-Semitism and its ghastly consequences.  The Director of the Holy See?s Press Office, Jesuit Fr. Federico Lombardi issued a statement to Vatican Radio explaining the position of the Holy See. Fr. Lombardi said the Holy See does not consider the recent criticism of the Pope over the Church?s handling of abuse of minors by priests to be in any ways similar to anti-Semitism. He went on to explain that Fr. Cantalamessa himself intended only to share an expression of solidarity from a Jewish brother."

F Cantalamessas predikan i sin helhet återfinns här.

Aftonbladet Apg29.se SvD DN Dagen


Posted 2010-4-3 18:19 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren