Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Risk att gamla och sjuka känner sig pressade!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Som jag skrev i mitt förra inlägg är svensk lag och katolsk etik solklar när det gäller att man inte kan tvinga på rättskapabla personer sjukvårdande behandling de inte vill ha, inte heller respiratorvård. Det är inte heller tillåtet att aktivt döda en annan människa. Samtidigt förekommer försök att blanda samman begreppen och sudda ut gränsen mellan palliativ vård och aktiv dödshjälp. Nu läser vi i pressen flera reportage om svårt sjuka patienter som vill avsluta sina liv och det finns ett tryck mot att tillåta att på begäran ta personer av daga. Det är inte så ovanligt att smärta och lidande leder till svåra tankar och känslor och även önskningar om att få förkorta livet. Men de flesta som har dödsönskningar får livslusten och livsglädjen tillbaka.

Vi lever i en tid då det sparas på sjuk- och åldringsvård, jag har själv i min praktik sett hur många äldre patienter som varit vana vid ett rikt och aktivt liv isoleras i en torftig miljö i åldringsvården, ångest och depressivitet som blir en följd av det ses som isolerade symtom utan samband med livssituationen, och allt mer farmaka används för att medicinera bort dessa symtom. Kvalitetsbrister uppstår på grund av att man hela tiden i budgivningen till upphandlingar försöker minimera kostnader och därmed personaltäthet. Det är en händelse som ser ut som en tanke att diskussionen om dödshjälp dyker upp just i detta läge.

En filosof som talar klarspråk är professor Torbjörn Tännsjö. Han diskuterade i en artikel i DN 2005 sambandet mellan frågor om dödshjälp och sjukvårdsbesparingar. "Om någon skulle få för sig att försöka spara pengar inom sjukvården genom att göra sig av med kostnadskrävande döende patienter så vore det självklara valet utebliven behandling eller aggressiva palliativa åtgärder som påskyndar döden", skriver han. Detta är också ett sätt att försöka sudda ut gränsen. Om palliativ vård skulle börja användas med sådana baktankar, då är vi redan ute på ett sluttande plan, då kan vi väl lika gärna utan skrupler vara tydliga med vad vi sysslar med och tillåta aktiv dödshjälp, tycks en del resonera. Torbjörn Tännsjö är också ledamot i Donationsrådets etiska kommitté, och det är klart att tillgången på organ att transplantera skulle öka om aktiv dödshjälp var tillåtet.

Om sedan den entrepenör inom fyrverkeribranschen som enligt Aftonbladet föreslagit nya former för begravning får ta hand om kvarlevorna av den döde, så sparar vi också in på underhåll av våra kyrkogårdar. Enkel och rationellt!

Skämt åsido. Det är ingen tillfällighet att det finns pressetiska regler som varnar för att skriva om självmord, eftersom det påverkar andra till att begå självmord. När pressen nu lyfter upp dödsönskningar som norm, i stället för att fokusera på det som kan ge lindring och tröst och som kan hjälpa människor igenom det svåra, så kan det givetvis få liknande effekter. Många äldre som känner sig som en belastning för sina anhöriga och samhället kan känna sig pressade i en viss riktning. 

Holland är inte alls det solskensexempel som en del vill framhålla i hur det fungerar med aktiv dödshjälp. Det berättas att en del äldre vågar inte gå ensamma på sina sjukbesök, eftersom man inte fullt ut litar på läkarna. Holländska lagen tillåter läkare att på vissa villkor hjälpa patienter med ett ”outhärdligt svårt lidande” att dö, och patienten måste ha gett sitt medgivande. Nu visar det sig att gränserna tänjs och eutanasi tillämpas även utan att patienten givit sitt uttryckliga medgivande. Det gäller t.ex. patienter med demens, i vissa fall även i tidigt stadium. År 2008 registrerades 550 fall där eutanasi utförts utan patientens uttryckliga medgivande.

Roeline Pasman är forskare vid EMGO Institute for health and care research i Amsterdam, som studerar hur landets tio år gamla eutanasilag efterlevs. Det är de ”säkra fallen” som rapporteras av läkarna, som cancerpatienter utan utsikt till förbättring, säger Roeline Pasman till Världen idag. Det blir mer problematiskt när patienterna har mindre fysiska symptom där läkarna inte är säkra på om de agerar inom lagens råmärken. Den nederländska minister som föreslog eutanasilagen 2001, hälsovårdsminister Els Borst, ser i dag reformen som ett misstag och anser att man i stället skulle ha fokuserat på palliativ  vård i livets slutskede.

Se också: Världen idag Dagen


Posted 2010-3-24 11:41 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren