Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Radikalt herdabrev från påven till Irlands katoliker
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

I lördags presenterades påven Benedikt XVI:s herdabrev till de irländska katolikerna. Brevet är skrivet med anledning av de många sexuella övergrepp på barn som skett inom kyrkan. Påven skriver att han är ?chockad och skakad av dessa kriminella och syndiga handlingar?. Han erbjuder sig också att själv träffa personer som har blivit utsatta för övergrepp. Han talar också om att tillsätta flera undersökningskommissioner som ska gå till botten med vad som hänt. Han vänder sig till offren, deras föräldrar, till biskoparna, prästerna, till alla katoliker på Irland. Till förövarna säger han:

"ni måste svara för detta inför Allsmäktig Gud Fader och inför korrekt upprättade domstolar"

Påven annonserar att han också kommer att följa upp det genom personliga visitationer till Irland och han uppmanar till förändringar som inbegriper förändringar på alla plan. Brevet har fått ett varierat mottagande. För offren och deras familjer kan förståeligt nog inga ursäkter vara tillräckliga, och det är svårt att återupprätta ett förtroende för kyrkan. Ändå finns det dem bland företrädarna för offren som tagit emot brevet positivt.  Patrick Walsh från Irish Survivors of Abuse, säger att det saknar motstycke och inger mod.

Söndagens Godmorgon Världen i P1 hade ett inslag om ämnet där Maria Hasselgren, presschef på Stockholms katolska stift, och journalisten Gert Gelotte intervjuades. Bloggen Nytt och Noterat finner att  inslaget kunde ha gått lite mer på djupet. Man måste också skilja på pedofilbrott och barnaga, det senare var ju var ganska vanligt på skolorna förr i tiden, också i Sverige. Inte för att barnaga också är allvarligt, men om man inte skiljer på olika typer av övergrepp blir analysen ofullständig och snedvriden. Över huvud taget finner man i mediarapporteringen ofta schablonmässiga generaliseringar som läsarna/lyssnarna själva får fylla med fantasier vad det hela handlar om. Det är inte bra.

Anmärkningsvärt är också att inte en enda präst har intervjuats. Är våra präster så medieskygga, eller vill man inte ha med de rösterna?  Vi har ju en synnerligen kompetent expert på området i vårt stift, diakonen och psykologen Björn Håkonsson som är inläst på alla undersökningar och har sammanställt dem. Han är också den som ledde processen med att ta fram ett åtgärdsprogram för information om och handlingsprogram och förebyggande arbete för sexuella övergrepp i Stockholms katolska stift för några år sedan. Han borde vara högintressant som informationskälla för medierna.

Tråkigt nog har jag tyckt mig ana ganska nochalanta attityder till det förebyggande arbetet för sexuella övergrepp från somliga präster i stiftet, så vi har en väg att gå också här i Sverige för att förändra attityderna på djupet.  Biskop Anders har rätt att påvens brev till den irländska katolikerna i hög grad gäller hela världen.

Sista delen av brevet innehåller konkreta förslag hur man genom bön, fasta och ett fördjupat andligt liv skall förankra processen på djupet:

  • Under årets fastetid, be för ett utgjutande av Guds nåd och den Helige Andes gåvor av helighet och kraft över hela den irländska kyrkan.
  • Använd varje fredag under det kommande året, fram till påsken 2011 till bön, fasta, bibelläsning och arbete som uppoffring för en förnyelse av Kyrkan på Irland.
  •  Använd botens sakramet, det är ett sakrament som har en förvandlande kraft och ger stor nåd.
  • Särskilt vill påven också att man uppmärksammar eukaristisk tillbedjan, och man upplåter särskilda kapell för detta ändamål. Påven önskar att församlingar, seminarier, ordenshus och kloster anordnar eukaristisk tillbedjan. Påven skriver:

"Through intense prayer before the real presence of the Lord, you can make reparation for the sins of abuse that have done so much harm, at the same time imploring the grace of renewed strength and a deeper sense of mission on the part of all bishops, priests, religious and lay faithful."

Påven avslutar brevet i hoppets tecken och skriver att han har gott hopp om att detta kommer att leda till en pånyttfödelse av Kyrkan på Irland. Han säger också att han kommer att genomföra en Apostilisk visitation på Irland i syfte att stödja förnyelseprocessen, han kommer att besöka vissa stift, seminarier och ordnar. Planeringen sker i samråd med Irländska biskopskonferensen och berörda tjänstemän inom påvens stab, och information om detaljer kring visitationen kommer senare. 

Brevet på engelskaVideo där påven framför sin personliga ursäkt till offren.  Mer information på Stockholms katolska stifts hemsida.

Dagen Dagen Dagen DN GP SvD Brevet på svenska


Posted 2010-3-22 6:36 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren