Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Brådjup klyfta mellan att låta dö och aktiv dödshjälp.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Den etiska och juridiska bedömningen av det aktuella fallet som nu diskuteras med en förlamad kvinna som sedan länge är helt beroende av respiratorbehandling för att upprätthålla livet och som inte längre önskar denna behandling är relativt okomplicerad. Svensk lag och katolsk etik är överensstämmande i detta. Läkarförbundet anser samma sak liksom ledarskribenten i DN idag.

Människor som är beslutskapabla har rätt att välja den vård de önskar och rätt att säga nej till vård. Att med tvång upprätthålla en behandling som patienten är helt emot är ett rättsövergrepp, även om utebliven behandling leder till döden. Alla har rätt till en god palliativ vård som lindrar ångest och smärta under livets sista tid.

Enligt detta resonemang har den förlamade kvinnan rätt att slippa respiratorvård, och rätt till god palliativ vård.

Det som ständigt förvånar är, att när liknande fall kommer upp, så blandas i media-rapporteringen alltid begreppen ihop så att man inte skiljer på god palliativ vård och rätten att slippa inte önskad behandling å ena sidan och aktiv dödshjälp å andra sidan. För mellan det förra och det senare finns en bråddjup klyfta. I det senare fallet handlar det om att vidta en åtgärd med det omedelbara syftet att ta en person av daga. Om man börjar praktisera något sådant är man inne på ett sluttande plan som hotar grundläggande värderingar kring människovärde och livets helgd.

God palliativ vård vill vi ha, aktiv dödshjälp vill vi inte ha. Man tycks vara överens om att lagen är tydlig, och att det finns en stor konsensus kring de etiska principerna, men det har påståtts att socialstyrelsens anvisningar är oklara. Är de verkligen det? Det vore bra att få redovisat i vilket avseende oklarheten föreligger. Handlar det inte lika mycket om läkarnas ängslighet att ta ställning i dessa svåra och känsliga frågor?  I vilket fall utlovas förtydligade anvisningar till årsskiftet. Jag får ibland en känsla att en del som påtalar oklarheten i själva verket gör det för att de vill initiera en diskussion om aktiv dödshjälp. Men det är klart, jag kan ha fel i detta.

SvD


Posted 2010-3-22 10:31 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren