Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Bön och fasta helar Haiti
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Återuppbyggnadsarbetet av Haiti har börjat, men det tar lång tid och fortfarande är många utan tak över huvudet rapporterar DN. Offerviljan har varit stor när det gäller frivillia insatser och Caritas och Läkare utan gränser är några av de många hjälporganisationer som arbetar i området. Den stora svårigheten är att organisera hjälpinsatserna på ett effektivt sätt.

Men parallellt med det materiella återuppbyggnadsarbetet måste ske ett andligt helande. Haiti var ett fattigt land sönderslitet av korruption redan tidigare. Men kan katastrofen trots allt bli början till något nytt? Vi tar del av rapporter om att president Prèval de 12 februari kallade in hela nationen till 3 dagars bön och fasta.

 

I en film på Youtube får vi ta del av händelsen: Över en million haitier samlades i närheten av presidentpalatset till bönen som pågick mellan 6 på morgonen och 6 på kvällen. Det var lovsång, det var förböner för landet och folket. 3000 klart bekräftade omvändelser där människor tog emot Kristus förekom, bland dem 101 tidigare voodo-präster.

Det är fantastiskt att ta del av det som sker, människor, oberoende av bakgrund förenade i bön för landets helande, 3000 omvänder sig, precis som i Jerusalem den första pingsten. Det märks tydligt att den helige Ande är i rörelse. Detta är bilder som inger hopp och glädje mitt i det svåra som drabbat denna nation. Låt oss hoppas att detta är början till ett helande på djupet för nationen Haiti.

Låt oss också i Europa ta lärdom av detta. Vi europeer, så dästa i vår rikedom, så giriga, så gudsfrånvända i vår materialism. Vi ser orosmolnen hopa sig vid horisonten: krisen i Grekland som i grunden beror på girighet som nu kan sprida sig till fler länder och rubba eurons stabilitet, den ökande antisemitismen som nu börjar ta sig allt allvarligare former. Många som var med på den tiden känner igen stämnignarna sedan 1930-talet.

Låt också oss ta lärdom av Haiti och be för våra nationers helande, för Europas helande. Att ärlighet i affärer skall råda istället för girighet, att människovärdet och alla människors lika värde självklart respekteras oberoende av etnicitet etc.

Låt oss också be om en försoning mellan muslimer och kristna i Europa och för den uppkomna krisen mellan Turkiet och Sverige till följd av dödandet av bortemot 1 miljoner människor i Armenien år 1915-1923 (som Sveriges riksdag vill kalla folkmord men inte Turkiet). Låt oss be att det får komma något gott ut ur krisen, att alla europeiska folk lägger ner stridsyxan, att vi erkänner gångna tiders oförrätter och bygger en framtid i försoning och fred.

Posted 2010-3-12 8:45 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren