Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Gelottes och Kjöllers systemfel
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Hanne Kjöller upprepar i ett ledarstick i gårdagens DN det som GP´s  Gert Gelotte sagt många gånger: Att det faktum att det förekommer sexuella övergrepp och oegentligheter inom Katolska kyrkan beror på ett systemfel. Samma tanke upprepas ofta på Katolsk visions blogg.

 Hanne Kjöller skriver detta apropå att en av påvens anställda visat sig vara inblandad i en prostitutionshärva med homosexuella män. Kjöller menar att det bara finns tre uteslutande förklaringar: 1) Det är en medieanka. 2) Det är något fel på manliga katoliker. 3) Det finns ett systemfel inom kyrkan. Eftersom hon utesluter de två första alternativen menar hon att det måste vara alternativ tre som gäller.

Jag skulle kunna köpa resonemanget om man kunde visa på att denna typ av beteende är proportionellt mycket större inom Katolska kyrkan än i andra delar av samhället. Men det har ingen övertygande visat. Tvärtom tyder allt tyvärr på att problemet är minst lika mycket förekommande i samhället i stort. men det är ingen som talar om systemfel inom polisen när en polischef begår liknande brott eller att det är systemfel inom FN´s fredsbevarande trupper när de i stor utsträckning utnyttjar lokalbefolkningen sexuellt, eller att det är ett systemfel att samhället är inrättat så att föräldrar uppfostrar sina barn när det begås övergrepp inom familjen.

"Systemfelet" ligger nog i den mänskliga naturen som är fallen. Människor begår dessa brott oberoende av i vilket sammanhang man befinner sig. Inte desto mindre är det naturligt att det uppmärksammas extra mycket när det sker inom kyrkan, eftersom kyrkan står för en hög moral och predikar människans frälsning och att vi är kallade att sträva efter helgelse i våra liv och att vi får kraft genom den Helige Ande att besegra våra oordnade böjelser. Därför borde man se mindre av denna typ av problem inom kyrkan än i samhället i övrigt. Systemfelet är väl i så fall att det gått slentrian i det kristna livet och att den personliga omvändelsen och livet i den Helige Ande inte förkunnas tillräckligt mycket och att det finns en acceptans av att nöja sig med att leva ett kristet liv på ytan.

Läs mina tidigare blogginlägg om sexuella övergrepp i Katolska kyrkan.


Posted 2010-3-9 7:41 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren